Aasmund Taarn Sande

Ukas bilete: Livet på skuggesida

Politikarportrett som inspirerer

Korleis ser politikarane for seg kommunen i 2022?