Avisa-Hemnes-logo

Ukas avis: Avisa Hemnes

Før skjemtes folk over å komme fra Hemnes. Etter at de fikk sin egen lokalavis er mange blitt stolte over hjemplassen sin.

TO ANSATTE: Markedsansvarlig Bjørn Sverre Falch og redaktør Knut Martinsen står bak Avisa Hemnes.

Avisa Hemnes dekker Hemnes kommune
i Helgeland i Nordland.

Avisa kommer ut hver torsdag, med et
godkjent opplag på 1552. Avisa har et
gjennomsnittlig sidetall på 25,6.

Avisa er eid av fem lokale aksjonærer.

– Før skjemtes folk over å komme fra Hemnes. Nå er de stolte over å komme herifra, sier redaktør Knut Martinsen i Avisa Hemnes.

Da Avisa Hemnes startet opp i 2012, var det et resultat av en samtale mellom tre personer som var frustrerte over mangelfull mediedekning i Hemnes. De følte at regionsavisa Rana Blad bare dekket negative saker fra Hemnes. Bare sakene som fortjente store overskrifter kom på trykk, og den siste tida hadde til alt overmål Terra-skandalen eksplodert. Folk følte ikke at det å komme fra Hemnes var noe å være stolt over.

De tre var ikke alene om frustrasjonen over regionsavisa, og da de startet Avisa Hemnes fikk de umiddelbar oppslutning fra lokalbefolkningen.

De tre ildsjelene bak Avisa Hemnes hadde alle bakgrunn fra lokalt foreningsliv, og de var også politisk interessert. De ønsket at den nye avisa skulle speile hele samfunnet, vise fram det rike lagslivet og følge kommunen tettere enn regionsavisa gjorde.

– Vi har omtalt mye av det positive som foregår her. Nå sier mange at de har blitt stolte over å være fra Hemnes, forteller Knut Martinsen.

Vil øke opplaget
Etter en pangstart for Avisa Hemnes, stabiliserte opplaget seg på 1400-1500.

– Vi hadde trodd at opplaget skulle fortsette å øke av seg selv, men vi ser at vi må selge aktivt for å ta det et steg videre. Det skal vi gjøre i vår, sier Knut Martinsen.

Han mener at de har et uløst potensiale i deler av kommunen og blant utflyttere. Samtidig vil de øke publiseringen på nett, for å på sikt innføre brukerbetaling.

Med bare to ansatte er det først og fremst tidsmangel som gjør at avisa ikke publiserer mer på nett allerede.

– Vi har gode publiseringsløsninger som gjør at vi kan styre sakene til både papir og nett. Frilanserne kan også legge sakene klare til nett, så jeg bare må publisere. Men vi har foreløpig ikke lyktes med å få frilanserne til å lage kjappe nettsaker, sier redaktøren.

Vil øke annonsesalget til foreningslivet
Det kan være lettere å øke abonnementsinntektene enn å øke annonseinntektene. Det er lite næringsliv i kommunen, og alle de fire dagligvarebutikkene er i samme kjede og lite interesserte i å annonsere. Ellers er det primærnæring og småaktører som har mer enn nok å gjøre og heller ikke ser behovet for avisannonsering. Men avisa har fått mange lokale bedrifter med på en patriotside med faste annonser. Nå planlegger de å lage en lignende side for lokale lag og foreninger, som i tillegg til faste annonser får med årsmøteannonser i samme pakker.

– Som en del av pakken tenker vi også at lagene skal få hver sin uke med en større annonse der de for eksempel kan skrive noe om laget sitt, forteller markedsansvarlig Bjørn Sverre Falch.

To ansatte
Det har siden starten vært to ansatte i Avisa Hemnes. Knut Martinsen er redaktør med økonomibakgrunn. Bjørn Sverre Falch er markedsansvarlig, med erfaring fra Rana Blad. En av medeierne er grafisk designer og brekker avisa. En annen er dataprogrammerer og har bygget opp nettsida og publiseringssystemet.

– Grafikeren sitter ikke på samme sted som oss, men vi kommuniserer på Skype og har et godt publiseringssystem der vi kan følge med på hva han gjør, sier Knut Martinsen.

Avisa har brukt en del frilansjournalister, men etter hvert har Bjørn Sverre Falch også begynt å jobbe som journalist.

– Når vi bare er to personer må vi nesten være poteter, sier redaktøren.

Det er ingen av leserne som har kommentert at markedssjefen også fungerer som journalist. I en liten kommune er det ikke til å unngå å møte seg selv i døra i ulike sammenhenger.

– Det gjelder å ha tunga rett i munnen, og forklare at man skygger unna ting som kan kobles, sier Bjørn Sverre Falch.

Snart får de to selskap av en praktikant fra Westerdals som skal være i redaksjonen i to måneder. Hun er lokal, og har allerede skrevet noen saker som frilanser.

– Det blir spennende å få inn noen med nye impulser. Hun har allerede etterlyst kunst på veggene og grønne planer, forteller de to.

Slik beskriver Avisa Hemnes seg selv:

Gjennom å være storkjefta, utfordrende og omtenksom skal vi informere og løfte fram så vel grasrotas som beslutningstakernes meninger og tanker. Vi skal øke det lokale kunnskapsnivået om aktuelle saker enten det gjelder idrett, kultur eller politikk – vi skal være en aktiv deltaker i et levende lokalmiljø.