Randaberg_grønn-kommune_5

Har gjort et dypdykk i kommunens slagord

Det er ti år siden visjonen om «den grønne landsbyen» ble etablert i Randaberg. Bygdebladet Randaberg og Rennesøy har sett nærmere på hva det betyr i en stor temaseksjon i avisen.

Det er ti år siden visjonen om «den grønne landsbyen» ble etablert i Randaberg. I en større temaseksjon har Bygdebladet Randaberg og Rennesøy sett nærmere på hva det betyr.

Bygdebladet har blant annet intervjuet ordføreren, utbyggere, bonden, frivillige, eierne av Landsbybakeriet og Landsbystrikk og daglig leder i Randaberg Landsbyforening. De har også spurt 20 personer på gaten om hva de synes om at Randaberg kaller seg grønn landsby,  hva de synes er det grønneste ved Randaberg, og om det er noe de savner i den grønne landsbyen.

De gir også en forklaring av hva en landsby egentlig er.

Ikke alle synes kommunen har vært flink nok til å fylle begrepet med innhold.

– Stort sett har det vært overfladisk babbel fra både kommuneadministrasjon og politikere, sier lokal merkevareekspert Kenneth Hansen.

Slik mener han begrepet må forstås: «Den» handler om å ta lederskap innenfor begrepet. «Grønn» handler om miljø, ikke bare fysisk, men om hele idéen om bærekraft i hele verdikjeden, som ikke minst er viktig i næringslivet hvor ingen har noe å gjøre uten at de er opptatt av det. Og «Landsbyen», som handler om hvordan vi vil at det skal være i vår verden sett i relasjon til noe annet – vi kan ikke få dette til uten å ta hensyn til omgivelsene.

Her kan du lese temasakene.