Brann

Bytta navn for en dag

For 10 år siden herjet flammene ukontrollert i Mykland, og skadet 27.000 mål med skog. Myklendingen har tatt et tilbakeblikk og samtidig sett på langtidseffektene av brannens herjinger. FOTO: FROLENDINGEN

Mens ilden herjet var Froland i på topp i alle riksmedier og nyhetssendinger. Ti år etter har Frolendingen løftet blikket både for å minnes drama og for å se på konsekvensene av storbrannen i Mykland.

– Redaksjonen mente på at dette var noe som måtte markeres på en skikkelig måte, forteller Baard Larsen, redaktør og daglig leder i Frolendingen.

Avisen skifta navn for en dag

Og skikkelig satsing ble det. Til og med avisnavnet er endret på brann-utgaven.

– Vår annonsemann, John Tveitdal, lanserte da ideen om å fulldistribuere Frolendingen, og endre navnet til Myklendingen for akkurat denne utgaven. Noe som ble gjort etter å ha dobbeltsjekket med Medietilsynet at det var i orden, opplyser han.

– Så det er første gang vi har kommet ut under et annet navn, noe myklendingene og kommunen ga tilbakemelding om de følte var en flott gest.

Avisarkivet

– Det ble tidlig i våres begynt å jobbe med avisen, og det var Marie Hatlevoll som har tatt seg av all jobben med å produsere sakene. Vi andre, Liv-TorillHeen Espeland, John og meg, har underveis kommet med innspill til hvem som bør kontaktes og prates med.

Larsen understreker også at avisarkivet kom til god nytte.

Dokumenter og rapporter

Frolendingen er en ukeavis og har en liten redaksjon med totalt 1,8 årsverk som skrivende journalister. Larsen er fornøyd med innsatsen, og ikke minst resultatet som ble publisert 13. juni, nøyaktig ti år etter storbrannen som herjet kommunen i 12 dager. Brannen startet 9. juni 2008, og var ikke meldt slukket før 20. juni.

SVARTSVIDD: I løpet av de 12 dagene brannen herjet ble produktiv skog forvandlet til ødemark. Etter brannen har tre områder vært gjerdet inn for forskning. I dag er de svartsvidde flekkene stadig mindre og færre. FOTO: FROLENDINGEN

I arbeidet med brann-utgaven har avisa jobbet bredt med kildevalg. Larsen fremhever at de har fått god hjelp av kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia i Froland kommune, som hadde en del dokument og rapporter.

– I tillegg kom han med en del saksopplysninger som var gull verdt. Daværende ordfører Sigmund Pedersen og tidligere ordfører samt brann-nabo Aadne K. Mykland var to av dem som var spesielt interessante å prate med.

Redaktøren fremhever Marie Hatlevoll sin innsats i avisa de omdøpte til Myklendingen.

– Det eneste vi andre i avisen har bidratt med, bortsett fra noen innspill, er at redaktøren tok dronebilder til artiklene slik at vi kunne vise hvordan området ser ut nå. Jeg føler artiklene var en flott miks av oppsummering av brannen, hva som skjedde, hva som er gjort i etterkant og veien videre, er hans konklusjon etter arbeidet med den hittil eneste utgaven der avisen har kommet ut som «Myklendingen».