Her kan du laste ned eigenannonser som LLA tilbyr lokalavisene våre. LLAs medlemsaviser står fritt til å bruke desse annonsene så ofte avisa vil.

Nye og små eigenannonsar februar 2017: Om lokalavisene som nyttig lokal mediekanal

I fjor laga LLA heil- og halvsider om gode grunnar for lokale kremmarar å til bruke lokalavisa i markedsføringa si – bygd på Kantar TNS og LLAs undersøkelse blant eit utvalg annonsørar. No har vi laga småannonser om akkurat det samme; at lokalavisa er ein svært nyttig mediekanal.

Så langt har vi lagt ut materiell som passar best for alminnelege annonsesider. Tekstsideformatet kjem seinare. Bruk annonsene så ofte du vil – gjennom heile året.

PS! Legg gjerne inn avisas eigen logo, til venstre for LLA-logoen, i annonsemateriellet. Dersom du har spørsmål om annonsene, sender du ein epost til geir()lla.no

LLAbilde nyn

Dei små nynorsk-annonsene er her, bokmålsannonsene litt lengre ned på sidene:

Modul 11-annonsar, alminnelig annonseside, totalt 6 variantar/annonsar:

1-M11 annonseside nynorsk 2-M11 annonseside nynorsk 3-M11 annonseside nynorsk 4-M11 annonseside nynorsk 5-M11 annonseside nynorsk 6-M11 annonseside nynorsk

Modul 12-annonsar, alminnelig annonseside, totalt 6 variantar/annonsar:

1-M12 annonseside nynorsk 3-M12 annonseside nynorsk 4-M12 annonseside nynorsk 5-M12 annonseside nynorsk 6-M12 annonseside nynorsk

Modul 16-annonsar, alminnelig annonseside, totalt 6 variantar/annonsar:

1-M16 annonseside nynorsk 2-M16 annonseside nynorsk 3-M16 annonseside nynorsk 4-M16 annonseside nynorsk 5-M16 annonseside nynorsk 6-M16 annonseside nynorsk

 

LLAbilde bokm

Bokmålsannonsene kan du laste ned her:

Modul 11-annonser, alminnelig annonseside, totalt 6 varianter/annonser:

1-M11 annonseside bokmål 2-M11 annonseside bokmål 3-M11 annonseside bokmål 4-M11 annonseside bokmål 5-M11 annonseside bokmål 6-M11 annonseside bokmål

Modul 12-annonser, alminnelig annonseside, totalt 6 varianter/annonser:

1-M12 annonseside bokmål 2-M12 annonseside bokmål 3-M12 annonseside bokmål 4-M12 annonseside bokmål 5-M12 annonseside bokmål 6-M12 annonseside bokmål

Modul 16-annonser, alminnelig annonseside, totalt 6 varianter/annonser:

1-M16 annonseside bokmål 2-M16 annonseside bokmål 3-M16 annonseside bokmål 4-M16 annonseside bokmål 5-M16 annonseside bokmål 6-M16 annonseside bokmål

 

WebfotoAnnonse

Og her finn du heilsidene og halvsidene frå 2016. Dei kan fortsatt brukes i papiravisa:

Runde 1:

LLA heilside 1 nynorsk alt 1 NY

LLA heilside 1 nynorsk alt 2 NY

LLA helside 1a bokmaal

LLA helside 1b bokmaal

LLA halvside 1 nynorsk alt 1 NY

LLA halvside 1 nynorsk alt 2 NY

LLA halvside 1 bokmaal alt 1

LLA halvside 1 bokmaal alt 2

 

Runde 2:

LLA heilside 2 nynorsk

LLA helside 2 bokmaal

LLA halvside 2 nynorsk

LLA halvside 2 bokmaal

 

Runde 3:

LLA heilside 3 nynorsk

LLA helside 3 bokmaal

LLA halvside 3 nynorsk

LLA halvside 3 bokmaal

 

Runde 4:

LLA heilside 4 nynorsk

LLA helside 4 bokmaal

LLA halvside 4 nynorsk

LLA halvside 4 bokmaal

 

Runde 5:

LLA heilside 5 nynorsk

LLA helside 5 bokmaal

LLA halvside 5 nynorsk

LLA halvside 5 bokmaal

 

Runde 6 (siste):

LLA heilside 6 nynorsk

LLA helside 6 bokmaal

LLA halvside 6 nynorsk

LLA halvside 6 bokmaal

 

Bannerannonser for bruk i avisas nettutgåve (jpg-format, nynorsk og bokmål):

webbanner1 nynorsk

webbanner1 bokmål

webbanner2 nynorsk

webbanner2 bokmål

webbanner3 nynorsk

webbanner3 bokmål

webbanner4 nynorsk

webbanner4 bokmål

webbanner5 nynorsk

webbanner5 bokmål

webbanner6 nynorsk

webbanner6 bokmål

 

Mobilannonser (600×600, jpg-format, nynorsk og bokmål):

webbanner600x6001 nynorsk

webbanner600x6001 bokmål

webbanner600x6002 nynorsk

webbanner600x6002 bokmål

webbanner600x6003 nynorsk

webbanner600x6003 bokmål

webbanner600x6004 nynorsk

webbanner600x6004 bokmål

webbanner600x6005 nynorsk

webbanner600x6005 bokmål

webbanner600x6006 nynorsk

webbanner600x6006 bokmål

 

Originalar i Photoshop, dersom avisa di vil endre i formatet:

LLA webbanner600x600

LLA webbanner980x300

 

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

På oppdrag for LLA har TNS Gallup lagt fram nyttig dokumentasjon som LLA-avisene kan bruke i markedsarbeidet sitt. I mai 2016 fekk vi på bordet ein undersøkelse gjort blant lokalavisenes annonsørar, om deira haldningar til å bruke lokalavis og andre mediekanalar til lokal markedsføring.

I tillegg har TNS Gallup høsten 2015 samla nyttig dokumentasjon om lokalavisenes styrke i annonsemarkedet – som LLAs medlemsaviser kan bruke i salgsarbeidet sitt. Vi byr på to versjonar; den minste power-point-presentasjonen kan gjerne brukast overfor lokale kundar når du er i kundemøter eller i anna kontakt med annonsørane. Du kan laste den ned under her.

Den komplette presentasjonen vår er svært innhaldsrik og eigner seg nok mest for å sjølv få ein god oppdatering om medietrendar og mediekanalane sine eigenskapar. Frå den store presentasjonen kan du også plukka ut dei mest relevante lysarka dersom du skal halde foredrag om lokalavisene og mediebransjen. Den komplette versjonen kan LLAs medlemsaviser få ved å sende ein epost til Geir K. Hus i LLA; geir()lla.no.

Utvalsundersøkelsen våren 2016:

LLA_TNSgallup_salgspresentasjon (power-point)

LLA_TNSgallup_salgspresentasjon (pdf)

 

Utdrag frå diverse TNS Gallup-undersøkelser hausten 2015:

TNS Gallup LLA lokalavisas styrke (power-point)

TNS Gallup LLA lokalavisas styrke (pdf)