Bli med i årets aviskonkurransar for lokalavisene!

Det er minst tre gode grunnar for å delta i LLAs aviskonkurransar: Heider og ære gir hyggeleg og nyttig merksemd i lokalmiljøet. Prisane gir ekstra motivasjon blant avisas medarbeidarar. Det blir enda meir spennande å delta på landsmøtet i Bodø når avisa di også er med i aviskonkurransane.

Alle bidrag må sendes inn elektronisk her på LLAs nettsider. Frist: 8. februar.

Her kan du laste ned pdf-versjonen av konkurranseinvitasjonen:

LLAs aviskonkurranser

Meld deg på LLAs aviskonkurranser

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max 50MB