Årets aviskonkurranser for lokalavisene!

Det er minst tre gode grunnar for å delta i LLAs aviskonkurransar: Heider og ære gir hyggeleg og nyttig merksemd i lokalmiljøet. Prisane gir ekstra motivasjon blant avisas medarbeidarar. Det blir enda meir spennande å delta på landsmøtet i Bodø når avisa di også er med i aviskonkurransane.

Alle bidrag skulle sendes inn her på LLAs nettsider innan 9. februar. Dei gjeve prisutdelingane blir på LLAs landsmøte i Bodø, som begynner fredag 13. april.

Her kan du laste ned pdf-versjonen av konkurranseinvitasjonen:

LLAs aviskonkurranser