Årsmøtepapirene

Som tidlegare meldt, har LLA formelt årsmøte før landsmøtet opnar på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen fredag 29. mars.

Årsmøtet starter presis klokka 09.00 fredagen.

Dagsorden:

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling og stemmefullmakter

Val av møteleiarar

Val av referentar

Val av redaksjonskomité

2. Årsmelding for 2018

3. Rekneskap for 2018 og balanse per 31.12.2018

4. Strategi- og handlingsplan for 2019 og 2020

5.Fastsetjing av medlemspengar for 2020

6. Val

7. Landsmøte 2020

Rett etter årsmøtet i LLA er det generalforsamling i Lokalavissamkjøringa landet rundt AS.

Her kan du laste ned alle årsmøtepapira for LLA, inkludert årsmelding, rekneskap og innstilling til styrevalet:

Årsmøtedokument2019

Her kan du laste ned innkalling og rekneskap for Lokalavissamkjøringa landet rundt AS. Forslag til styrevalet kjem seinare.

Samkjoringa innkalling 2019

Samkjoringa 2018 regnskap generalforsamling

Samkjoringa styreinnstilling 2019