«Den store folkevandringa» var et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK i 2021. Sammen laget vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge.
«Den store folkevandringa» var et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK i 2021. Sammen laget vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge.

Kompetanselunsj: Folkevandringa og stortingsvalet

Onsdag 1. september kl. 11.30 får du tips til korleis du kan lage lokalt vinkla valstoff om folkevandringa.

Fråflytting, tilflytting, forgubbing og mangel på hender i helsevesenet. I prosjektet «Den store folkevandringa» tok vi opp mange tema som er relevante i valkampen. No er valkampen her, og det er på tide å få på bordet nokre konkrete idear! Om du var aktiv i prosjektperioden eller ikkje, kan du heilt sikkert få idear til nye vinklingar i løpet av denne halvtimen.

Kompetanselunsjen er med Kristine Holmelid og Per Christian Magnus ved Senter for undersøkende journalistikk (Sujo) som leia daglege verkstader i prosjektet «Den store folkevandringa» og Sølve Rydland, tidlegare politisk journalist i NRK, no redaktør i avisa Nordhordland.

Det er flott om du sender ein e-post til laila@lla.no om du vil delta, men du kan og følgje denne lenka for å bli med 1. september kl. 11.30. Det er gratis å delta!

Nesten hundre lokalaviser har hatt tilgang til felles researchmateriale i prosjektet «Folkevandringa». Bildet er fra det digitale oppstartsmøtet i mars.