Slik graver du i kommuneøkonomien

17. oktober 2023 kl. 10:00 — kl. 11:00
SUJO, LLA og MBL

De nye kommunestyrene er i gang med økonomiplanleggingen for de neste årene. Hvordan er de økonomiske utsiktene for din kommune?

Her kommer du inn i webinaret

I dette webinaret vil du lære hvordan du finner viktige nøkkeltall for kommuneøkonomien, og hva de forteller deg om kommunens finanser. Du får tips om hvordan du kan prøve å finne ut hvorfor utgiftene er høye eller lave.

Vi kommer også til å snakke om kommunens gjeldsnivå, som er ekstra viktig nå som rentene stiger.

Foredragsholder: Bjørn Arthur Brox i Agenda Kaupang. Brox arbeider med økonomiplanlegging og økonomisk analyse i kommunene. Box har tidligere blant annet vært økonomisjef i Røyken kommune og journalist i Kommunal Rapport.

Agenda Kaupang publiserer hvert år en kommuneindeks som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

Arrangementet er en del av satsinga Lokalavisenes valg 23, der Senter for undersøkende journalistikk, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes landsforening hjelper lokalavisene med journalistikk rundt valget.