Ta leserne på alvor

Lær å bruke public journalism som verktøy for å øke innbyggernes engasjement og samfunnsdeltakelse.

Kurs på Fornebu torsdag 14. april 2016 kl. 11:00-17:00 – dagen før LLAs landsmøte.

  • Med denne arbeidsmetoden gjør du mer enn å peke på utfordringer, du holder taket i sakene til de har fått en løsning.
  • Public journalism utfordrer innbyggerne til å være eksperter på utfordringer og løsninger i eget lokalsamfunn.
  • Lær hvordan du kan øke samfunnsengasjementet og deltakelsen i lokale lag og foreninger.
  • Lær hvorfor det er viktig å involvere leserne i innholdsproduksjonen.
  • Public journalism gjør oss bevisste på at journalisten er en aktør som påvirker det lokalsamfunnet hun dekker. Lær om de etiske grensene for journalistens rolle som samfunnsaktør.
  • Kursholder vil aktivt vise til nyere, praktiske eksempler fra inn- og utland.

Ta leserne på alvor

Påmelding