Nett-kurs: Spanande saker

11. juni 2020 kl. 11:00
LLA

I små redaksjonar er det gjerne lite ressursar til digital utvikling. Torsdag 11. juni klokka 11 avrunder Carina Wangensten i Bømlo-nytt LLA, Sujo og NRKs kursserie på nett før sommaren: Då gir Carina gode råd og viser konkrete eksempel på korleis du med lydklipp, gif, levande bilder og andre verkemiddel kan gjere nettsaka til noko heilt anna enn ein kopi av papirversjonen.

Kurset varer rundt ein halvtime og du logger deg på her: (sjå under her for møte-ID og alternativer).

Møte-ID: 643 0507 6315
Passord: 8uTj9WXG

Alternativ:
Skype for Business
https://uib.zoom.us/skype/64305076315

Bli med via telefon:
Tlf 7349 4877
Tlf 2396 0588
Møte-ID: 643 0507 6315
Passord: 661261