Lokalavisenes valg 23: Bli kjent med velgerne

15. juni 2023 kl. 13:00 — kl. 14:00
SUJO, LLA og MBL

Marta R. Eidheim og Ingrid Kvåle Faleide ved Universitetet i Bergen presenterer Norsk medborgerpanel. Panelet er et representativt utvalg av Norges befolkning. De har svart på spørsmål om viktige saker i samfunn og politikk i ti år.

I dag vil du få høre om de siste velgervandringene og de mest tydelige holdningsendringene, og hvordan disse kan påvirke årets valg.

Her kommer du inn i møtet.