LLAs årsmøte på nett

29. april 2020 kl. 15:30
LLA

Som kjent måtte LLA utsette årets landsmøte i Ålesund. I staden for inviterer no LLA til formelt årsmøte onsdag 29. april klokka 15.30. Dette blir gjennomført digitalt på nett, slik at vi blant anna kan få godkjent årsrekneskap og gjennomføre val av styre.

Lokalavissamkjøringa landet rundt AS si generalforsamling blir halde rett før eller rett etter LLAs årsmøte. På same måte og same plattform.

Meir informasjon kjem etter kvart.