Inspirerende skrivekurs med Frode Grytten

“Journalistikk er å gå ut i verda og sjå korleis ting faktisk heng saman. Du får det midt i fleisen, heile tida – korleis folk lever, korleis dei har det. Det er ikkje noko idyll, og utruleg samansatt, men dei fordommane ein har om verda fell. Journalistikken er utruleg viktig. Den kan forandre vår måte å sjå verda på.” 

– Frode Grytten.

Invitasjon og informasjon

Påmelding