Idémyldring: Journalistikk etter valget

Lyspaere
15. september 2023 kl. 10:00 — kl. 11:00
SUJO, LLA og MBL

Hvordan skal dere følge opp valgresultatet og dekke det nye kommunestyret? Vi inviterer til idémyldring!

Valgnatta er over, og snart skal nye kommunestyrer konstituere seg. Deretter skal de nyvalgte sette sitt preg på neste års budsjett og økonomiplan. Hvordan kan lokalavisene følge det nye kommunestyret opp best mulig? Flere lokalaviser vil dele sine planer for de kommende ukene.

En god plan fra starten av kan bidra til å gi bedre oversikt, avdekke løftebrudd og gjøre det lettere å utfordre politikerne. Vi vil også diskutere hvordan gode planer kan settes i system.

Her kommer du inn i møtet kl. 10 på fredag.