Frist for å søke om produksjonstilskudd

25. mars 2021
Medietilsynet

Aviser som skal søke om tilskudd for første gang, bør kontakte Medietilsynet så tidlig som mulig, og senest 18. februar.

Fristen for å søke produksjonstiskudd er torsdag 25. mars. Husk at avisa di må ha fått brukertilgang til søknadsportalen i god tid før dette.

Her finner du mer informasjon og søknadssidene til Medietilsynet.