Digital utviklings- og innovasjonsdag med NRK

26. mars 2021 kl. 10:00
NRK

NRK inviterer LLA-avisene og andre redaktørstyrte medier og produksjonsselskaper til en digital utviklings- og innovasjonsdag fredag 26. mars fra klokka 10.00 til 15.00.

NRK skriver dette til oss:

– I en tid med hurtige endringer i publikums vaner, er det helt avgjørende at vi er i konstant innovasjonsmodus, sier NRKs utviklingssjef Ivar Ragne Jenssen (bildet). Norske medier er i en global konkurranse og konkurrerer om publikums tid. Da må vi også vite mest mulig om brukerens behov. Og vi må svare på behovet, sier Jenssen og ønsker flest mulig av redaktørstyrte medier og produksjonsselskaper velkommen til innovasjons- og utviklingsdagen.

Publikum i Norge bruker i underkant av åtte timer hver dag på medier og sosiale plattformer. Blant tenåringene er det ingen redaktørstyrte norske medier på topp fem-lista, viser undersøkelser fra Kantar. Vår felles utfordring er å lage godt norsk innhold som står fram i det fantastiske globale tilbudet som publikum kan velge i.

NRKs utviklingsavdeling ønsker å dele hvordan vi arbeider for å ha en plass i publikums mediedøgn med vårt innhold.

Program:

«Hvordan skal innholdet vårt bli funnet, valgt og elsket?»

Hvordan svarer vi på publikums behov
Publikums medievaner og mediebruk i endring
Hva er konkurransebildet
Hva er fordelene våre og hvordan tar vi dem i bruk

For ordens skyld: Hele arrangementet er på nett.

Deltakerne må melde seg på gjennom denne lenken. Deretter vil du få tilsendt deltakerlenke og etter hvert endelig agenda.

Har du spørsmål, kan disse sendes til redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK: Grethe.Gynnild.Johnsen@nrk.no