Ein svært viktig søknadsfrist.
Ein svært viktig søknadsfrist.

Svært viktig dato i 2020:

 Søk innovasjonsstøtte innan 13. januar!

20,25 millionar skal delast ut til innovasjonsprosjekt tidleg i 2020.

Alle lokalaviser kan søka om midlar til ulike innovasjonsprosjekt. Det er verd å merka seg at tilskotet i særleg grad skal gå til små lokale medium. Aviser som er særleg råka av postlova stiller òg sterkt i søknadsprosessen.

I utlysinga står det detaljert kva ein bør ta med i ein søknad, og vi oppmodar avisene om å lesa nøye gjennom desse.

Dersom nokon har spørsmål eller vil ha hjelp i søknadsprosessen er det det berre å ta kontakt med Tomas Bruvik tomas@lla.no eller ringa på tlf: 41108523.

Meir om søknad og søknadsprosess finn du her.

Hugs altså mandag 13. januar.