Kristine Holmelid og Per Christian Magnus ved SUJO tilbyr hjelp med å utvikle ideer og søke om Fritt Ord-støtte. Her under LLAs landsmøte i 2019.
Kristine Holmelid og Per Christian Magnus ved SUJO tilbyr hjelp med å utvikle ideer og søke om Fritt Ord-støtte. Her under LLAs landsmøte i 2019.

Vil støtte journalistikk i vanskelige tider

Både Fritt Ord og SUJO vil hjelpe lokalaviser som satser på seriøs journalistikk i vanskelige tider.

Fallende inntekter bør ikke gå ut over kvaliteten på journalistikken. Både Fritt Ord og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ønsker å bruke sine støtteordninger til å hjelpe lokalavisene gjennom krisen. Om du har en idé til et undersøkende prosjekt kan det være akkurat nå du bør gå i gang. Om du allerede er i gang med viktige saker som du må legge på is på grunn av ressursmangel, bør du også søke om støtte.

SUJO utlyser stipend på 50.000 kroner til undersøkende prosjekter under korona-krisen, mens Fritt Ord i tillegg til sine ordinære bevilgninger har en ekstra utlysning på 40 millioner til nye prosjekter. 

– Nå ser vi permitteringer av journalister komme: Korona truer den samfunnsviktige journalistikken. Fritt Ords utstrakte arm er et lyspunkt og viktig positivt signal i disse dystre tider, sier SUJO-leder Per Christian Magnus.

SUJO tilbyr ikke bare stipend, men også faglig støtte, reportasjeledelse og digitale workshops. Nå tilbyr de også rådgivning til de som vil søke Fritt Ord-støtte

– SUJO kan hjelpe med å spisse og tydeliggjøre søknaden, og vi kan hjelpe i gjennomføringen av prosjektet, sier Per Christian Magnus.

Du kan også kontakte Fritt Ord direkte for søknadsveiledning.

SUJOs Korona-utlsyning har søknadsfrist 13. april, mens Fritt Ords ekstrabevilgning foreløpig har søknadsfrister 31. mars og 30. april. Fritt Ords ordinære støtte til journalistikk har søknadsfrist 8. mai.