Faksimile fra Andøyposten.
Faksimile fra Andøyposten.

Undersøk konsekvensene av kutt

Rådmannen i Andøy kommune foreslår budsjettkutt i tjenester til unge. Andøyposten setter budsjettkuttene opp mot resultatene i årets Ungdata-undersøkelse.

Ungdata-undersøkelsen viser at Andøy skiller seg negativt ut på skoletrivsel, vold og rus blant ungdomsskoleelever. Politiet bekrefter at det er grunn til bekymring.

Andøypostens journalist Tord Viken har blant annet snakket med elevråd, rektorer og helsesykepleier om resultatene av undersøkelsen. I en oppfølgingssak skriver journalist Mette-Helene Berger Amundsen om Utdanningsforbundets arbeidsplassklubber som er bekymret for at kuttforslagene vil føre til økning i problemene som kom frem i Ungdata-undersøkelsen.

Les sakene her.

Mange kommuner må stramme inn på grunn av økte kostnader til helse- og velferdstjenester. Foreslås det budsjettkutt i din kommune? Hva kan konsekvensene bli?