Andøyposten-logo

Ukas avis: Andøyposten

Etter store problemer med lørdagsdistribusjonen valgte Andøyposten i februar å kutte ut lørdagsavisa. Samtidig frisket de opp hele avisas utseende.

Andøyposten, fra venstre: Nyhetsleder Tony Gulla Sivertsen, journalist Mette-Helene Berger Amundsen, annonsesjef Kirsti Elaine Engen og journalist Alf Ragnar Olsen.

Etter store problemer med lørdagsdistribusjonen valgte Andøyposten i februar å kutte ut lørdagsavisa. Samtidig frisket de opp hele avisas utseende.

Andøyposten kom tidligere ut tirsdag, torsdag og lørdag. Fra starten av februar har de i stedet avis tirsdag og fredag. Avisa har knapt fått en eneste negativ tilbakemelding på reduksjonen i frekvens. Derimot har de fått masse skryt for den nye layouten de presenterte i den første fredagsavisa.

– Vi har fått telefoner, e-poster og folk har stoppet oss på gata for å skryte, sier nyhetsleder Tony Gulla Sivertsen.

Det gjør godt med skryt, etter noen måneder med mye kritikk. Avisa har vært hardt rammet av Kvikkas’ problemer med å levere lørdagsavisene til abonnentene, og selv abonnenter med gateadresser som burde være lette å finne har manglet avis.

– Det er ikke bra for omdømmet når folk sitter og snakker sammen om at de ikke har fått avisa. Det er den dårligste reklamen du kan ha, sier nyhetslederen.

Nytt produksjonssystem
Reduksjon i frekvens har tidligere vært vurdert og forkastet. Da det nå ble aktuelt igjen, valgte Andøyposten å gjennomføre det samtidig med en rekke andre endringer. For abonnentene var det mest synlig at avisa fikk nytt utseende, noe som henger sammen med nytt produksjonssystem. Andøyposten har gått over fra å brekke avisa i InDesign, til å bruke maler i Newscycle (Saxotech).

Samtidig ble det innført brukerbetaling på vol.no, den felles nettavisen for Andøyposten, Vesteraalens Avis og Sortlandsavisa. Dette betyr økt innsats på det digitale innholdet, men en egen journalist i Andøy som kun skriver for nett.

Vol.no er organisert som en egen bedrift, men blir behandlet som en samarbeidspartner framfor en konkurrent. Når de nå øker satsingen på nett og samtidig reduserer papirfrekvensen, betyr det at Andøyposten må tenke annerledes om innholdet i papiravisa.

– Det er lite hensiktsmessig med lange referat fra tirsdagens kommunestyremøte i fredagsavisa. Vi legger referatet på nett, og jobber heller med å beskrive konsekvenser i papiravisa. Vedtakene må også med, men da som notisstoff, sier Tony Gulla Sivertsen.

Han synes det har blitt lettere å få med rikelig med notiser etter omlegginga. De siste avisene har de hatt 14-15 notiser i snitt, de fleste med bilde.

– Det har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger på, sier han.

Samtidig har det også blitt flere av de fyldige sakene.

– Målet med hele omlegginga er å få mer tid til å lage journalistikk. Ved å forenkle prosessene, får vi mer tid til å være ute og møte folk, sier han.

Nye spalter slår godt an
Andøyposten regner med å beholde omtrent samme sidetall i uka som før, bare fordelt på to aviser i stedet for tre. Med fyldige aviser har det blitt plass til noen nye spalter.

De nye spaltene i Andøyposten er populært lesestoff.

En spalte som har slått godt an er spalta ”kroppen”. Der har de en spaltist som skriver om yoga og meditasjon, en idrettspedagog som skriver om trening, en lege og psykologer. De har også en spalte som går på rundgang mellom lokale spaltister med frie tøyler til å skrive om samfunnsliv, politikk og annet som opptar de. I tillegg har de spalten ”Ung i Andøy” med faste spørsmål til ungdommer, og ”Utaskjærs” med utflytta andværinger.

Andøypostens nye bakside har også slått godt an. Der presenterer de hver uke et bilde fra avisas snart 40 år gamle fotoarkiv.

– Bilder fra 1980-tallet er historie, men samtidig så nytt at vi kan kjenne igjen folk og bygninger. Det blir noe folk prater om, sier Tony.

For de ansatte er det også en merkbar endring at de siden januar har hatt felles redaktør med Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis og Vol.no. Geir Bjørn Nilsen er redaktør for alle avisene, mens Andøyposten har egen nyhetsleder, to journalister samt at de er samlokaliser med en journalist som skriver for Vol.no. Geir Bjørn Nilsen, som selv startet sin karriere som journalist i Andøyposten, er på plass på Andøya hver uke. Regelmessig samles redaktøren og nyhetslederne for å diskutere felles prosjekter og produktutvikling.

Omleggingen er et resultat av eierkonsernets vedtak om å spare penger og programmet Polaris Media 2020. For Andøyposten har det ikke betydd nedbemanning, ut over at en journaliststilling i Andøy er gått over til Vol.no. Denne er det tidligere redaktør Jørn Aune som har.

Har holdt på abonnentene
Til tross for problematisk lørdagsdistribusjon, har ikke Andøyposten hatt noen voldsom nedgang i abonnementstallet. En av årsakene kan være Stortingets vedtak om å legge ned den største arbeidsplassen på øya, Andøya flystasjon. Saken berører hele lokalsamfunnet. Den har naturlig nok fått grundig omtale og mange leserinnlegg i Andøyposten, og kan bidra til at lokalavisa oppleves som viktig.

– Det er ikke tvil om hva vi mener om saken. Siden vi er så lokale kan vi ta et klart standpunkt i en slik sak, sier Tony Gulla Sivertsen.

Han legger til at det verste er at ingen vet når det skjer, så folk kan bli gående og vente på konsekvensene i mange år. Dersom de verste anslagene om fraflytting slår til, kan en femtedel av kommunens innbyggere forsvinne.

– Da frykter jeg at det kan bli kroken på døra for Andøyposten. Men jeg er optimistisk, jeg tror vi skal klare å unngå den store fraflyttinga og at Andøyposten skal levere nære nyheter til andværingene i mange år fremover, sier nyhetslederen.

Arkivbildene på baksida har slått an.


Andøyposten er lokalavis for Andøy kommune. Andøya kommune ligger helt nord i Vesterålen, og dekker hele Andøya og deler av Hinnøya. Kommunen har ca. 5000 innbyggere.  

Andøyposten har oppunder 2000 abonnenter. Avisa kommer ut tirsdag og fredag. 

Andøyposten har felles nettavis med Sortlandsavisa og Vesteraalens Avis: Vol.no.

Her kan du laste ned en utgave av Andøyposten som pdf.