Avisa-Hordaland-leikeplassar

Interessant temastoff for born

Hordaland er gode på å finna saker som er viktige for born til “Badnateigen”. For eksempel:

Attgrodde og forsøpla leikeplassar med få og nedslitne leikestativ. Heilt forferdeleg, meiner borna om standarden på fleire av dei lokale leikeplassane. Last ned PDF

Kva forventningar har ein til å få ein liten bror eller ei søster, og korleis er det eigentleg?

Sjå også denne saka frå i fjor, der to femteklassingar intervjua ordføraren.