Kine Myrvold foto

Sosiale medier: En venn eller fiende?

På oppdrag fra LLA har Kine Myrvold i Sosialsone.no (bildet) laget flere videosnutter om hvordan lokalavisene kan bruke sosiale medier på en god måte. Disse har vi publisert her på Lyd & bilde-karusellen er på LLAs nye nettsider. Vi kommer tilbake med flere nyttige råd neste år, enn så lenge avrunder vi med denne artikkelen fra Kine:

For avisa handler det derfor om å bli så gode på sosiale medier at dere kan rådgi kundene deres til best mulig resultater uavhengig av kanal.

«Hvis vi lærer opp kundene i sosiale medier, gjør vi oss selv en bjørnetjeneste ved at de blir så gode på sosiale medier at de ikke trenger å annonsere i lokalavisa mer». Dette var en bekymring som kom opp på foredraget jeg holdt på LLAs landsmøte i Drammen tidligere i år.

Slik trenger det ikke å være! Hvis du har sett videoene jeg har laget om sosiale medier, så ser du at jeg absolutt mener at lokalavisannonsering er høyaktuelt.

Lokalavisene har ofte en sterk posisjon i sine markeder og det er mange lesere, og for de lokale bedriftene vil det i mange tilfeller være gull verdt å ha en annonse hos dere. Men, den store fordelen med sosiale medier er at alt er målbart. Konverteringer, trafikk, rekkevidde, hvor mange som har vært inne på nettsiden uten å utføre den handlingen man ønsker at de skal utføre, som man igjen kan retargete mot. Mulighetene er store, og annonsøren har mulighet for å treffe akkurat den målgruppen han ønsker. Dit tror jeg annonsering hos dere i lokalavisene også vil komme etterhvert, selv om dere kanskje ikke er helt på høyde helt enda.

Det er veldig mange små bedrifter som ikke har tid tid til å håndtere sosiale medier på en god måte selv, likevel annonserer de der fordi de tenker at det er viktig å gjøre. Utfordringen er at småbedriftene ikke alltid vet helt hva de får igjen for kronene de legger igjen, og jeg er 99 % sikker på at mange av dere i lokalavisene ofte får spørsmål om dere kan hjelpe til. Og det bør dere så absolutt gjøre! Skap en relasjon til kundene som går utover det skulle selge dem en annonse, og hjelp de med å oppnå best mulig resultater uavhengig av kanal.

Alt kommer selvsagt an på målet med annonsen. Hva vil vi oppnå med den? Hva ønsker vi at folk skal gjøre når de ser den?

Ved å hjelpe kundene som kommer til dere med å sette mål, kan dere sammen også sette mål som gjør at dere kan finne resultatene fra alle kanalene. Her er noen tips som kan hjelpe til med dette:

  • Sett tydelige mål sammen med kunden. Det kan være trafikk til en nettside, kjøp i fysisk butikk, kjøp i nettbutikk, rekkevidde – det eneste som setter grenser her er hva dere klarer å måle med verktøyene dere har for annonser i avisen.
  • Lag en bra call to action (CTA), altså hva dere ønsker at skal skje når folk ser annonsen, eksempelvis en rabattkode som er litt ulik på annonsen man ser på sosiale medier og avisen. Man kan også gjøre det slik at man må vise frem annonsen i fysisk butikk dersom kunden er en butikk. Litt manuell måling fra kunden sin side må kanskje til.
  • Hvis kunden har Google Analytics, kan man sette opp haler på URL-en via et verktøy som for eksempel dette: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/. Når du gjør det kan du se akkurat hvor trafikken og konverteringene kommer fra på en enkel måte.
  • Når kampanjeperioden er over, lag en rapport til kunden med en konklusjon om hva som ga best resultat.

Når dere etterhvert har kjørt noen slike kampanjer har dere et verdifullt erfaringsgrunnlag å ta med videre når dere skal rådgi kundene deres. Men en ting er kjempeviktig først: Sett dere godt inn i Facebook, Instagram og Snapchat. Det er på ingen måte slik at alle kampanjer bør kjøres i alle kanaler. Kampanjene bør kun kjøres der du når målgruppen best!