Illustrasjonsfoto: Paweł "pbm" Szubert / Wikipedia, lisens: CC-BY-SA-3.0
Illustrasjonsfoto: Paweł "pbm" Szubert / Wikipedia, lisens: CC-BY-SA-3.0

Sjekk kor mange brannar og falske alarmar lokalt brannmannskap rykker ut til

Ei brannutrykning til falsk alarm kan fort koste 10.000 kroner, fortel brannsjef til avisa Nordhordland. Sjekk tala på slike utrykkingar i ditt område!

I kommunane Alver, Austrheim og Modalen, som Nordhordland brann og redning primært dekker, var det 21 tilfelle av brann i bygning i 2019. Brannmannskap rykte også ut til ti branntilløp ved komfyr og 39 bilulykker. Talet på utrykkingar til falske alarmar og avbrutte oppdrag: 133. Det skriv avisa Nordhordland.

Avisa har møtt brannsjefen og leiar for operativ avdeling, som meiner at ressursane kunne ha blitt brukt betre om det var færre falske alarmar.

Etter ordinær arbeidstid er det heimevakter som må rykke ut på timeløn. Difor blir prislappen høg. Dei som har gjentekne falske alarmar risikerer å få faktura på utrykking.

Korleis stor del av utrykkingane frå ditt lokale brannvern er til falske alarmar? På brannstatistikk.no finn du statistikk på kommunenivå over brannvesenet sine utrykningar.