Se opptak: Slik gjorde vi det med historien om kriminelle «Kenneth»

Hver siste fredag i måneden arrangerer LLA webinar der vi løfter fram en lokalavissak som kan brukes til å belyse presseetiske utfordringer. Neste gang kan du høre Inga Øygard Jaastad i Hardanger Folkeblad fortelle om hvordan hun avdekket kritikkverdige forhold ved et bofellesskap. Ingrid Nergården Jortveit ved OsloMet (i permisjon fra Norsk Presseforbund) blir med for å kome med gode råd, blant annet om bruk av anonyme kilder.

I forrige webinar fortalte Raumnes-redaktør Fred Gjestad om hvorfor de valgte å la en ung, kriminell mann fortelle historien sin i saken «Skolens pøbel – en lovbryters egen fortelling» (åpen). Den unge mannen ønsket å bidra til at andre ikke havner i samme løypa som ham.

– Hvis du ikke føler deg som en del av majoritetssamfunnet, så er du utenfor. Vi ønsker å invitere alle inn i vårt lokalsamfunn, og bruke våre spalter til nettopp det, sa Gjestad blant annet.

Han kommenterte også hvilke presseetiske vurderinger han gjorde underveis, og at det var viktig å sette saken i kontekst. Det gjorde han blant annet ved å bruke tall fra Elevundersøkelsen, og ved å intervjue Tonje Fyhn som forsker på ungt utenforskap ved forskningsinstuttet Norce.

Tonje Fyhn deltok også i webinaret. Hun var enig i at det er viktig å fortelle historier om enkeltskjebner. Hun nevnte ulike steder vi kan finne statistikk og fakta om temaet:

NAV Statistikk: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen SSB: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

UngData: https://www.ungdata.no/

Kunnskapsoppsummering om unge utenfor skole og arbeidsliv: https://www.norceresearch.no/en/projects/unge-som-star-utenfor-arbeid-opplaering-og-utdanning-neet-en-analyse-av-unge-i-neet-kategorien