Se opptak fra seminar om kildemangfold

I videoene får du gode råd om hvordan du kan speile lokalbefolkningen bedre og treffe enda flere med journalistikken.

Midt i mai hadde LLA en egen temauke om hvordan lokalavisene bedre kan speile det lokale mangfoldet. Vi fikk høre fra lokalaviser som har gjort en god jobb med å få flere kvinner, unge, flerkulturelle og andre minoriteter i spaltene, vi fikk høre hvordan NRK jobber med dette, og vi fikk høre fakta og råd fra medieforsker Elisabeth Eide. Nå kan du se alle foredragene i opptak.

1. Hvordan bidra til økt mangfold, v/NRKs mangfoldsteam

NRK skal speile befolkningen og bidra til et inkluderende og nysgjerrig Norge. For å nå disse målene har de opprettet et eget mangfoldsteam. Mangfoldsteamets Siri Antonsen og Iram Ansari kommer med gode råd om hvordan også lokalaviser kan jobbe for å speile hele befolkningen.

2. Hvordan få flere kvinnelige kilder, v/Elisabeth Eide fra OsloMet og Marianne Solheim Rotihaug og Svanhild Breidalen fra Fjordenes Tidende

Fortsatt er hvite, voksne menn overrepresentert i avisspaltene. Vi prøver å gi noen svar på hvorfor det er sånn, og hvordan kjønnsbalansen kan bli bedre. Elisabeth Eide har forsket på kvinners representasjon i mediene i over 30 år. Fjordenes Tidende gikk for noen år siden inn for å øke andelen kvinnelige kilder kraftig, og har klart å beholde en jevn kjønnsbalanse.

3. Hvordan nå de som sliter med å forstå norsk, v/Aslak Ringhus og Øystein Øygarden fra Vest-Telemark blad og Gøril Huse fra Klar Tale

Mange innbyggere har innvandrerbakgrunn, og nå kommer det også nye flyktninger til kommunene. Hvordan kan vi nå disse, både som kilder og lesere? Vest-Telemark blad og Klar Tale forteller hvordan de på hver sine måter jobber med nettverk og språk for å inkludere flere.

4. Han, hun og hen – kan fornying av språket gi flere og yngre lesere? v/Hilde Kvammen fra Kulingen og Karoline Riise Kristiansen fra NRK

Språkrådet hadde nylig det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» på høring. Det fikk uvanlig mange reaksjoner. Ikke alle var positive. Hvordan bør lokalavisene forholde seg til dette? Kulingen er en lokalavis med mange unge kilder. Redaktøren forteller om hvordan det var å skrive om en ikke-binær transperson som tok sitt eget liv, og om hvordan avisa jobber for å nå et ungt publikum. NRKs språksjef Karoline Riise Kristiansen er opptatt av at språket skal bidra til inkludering, og kommer med eksempler på nye og gamle ord som kan føre til at leserne blir inkludert.