Råd nummer tre: 7 saker på 1 time, 7 timer på 1 sak

Gard Michalsens tredje råd for å lage bedre lokalavis handler om å prioritere.

Etter to veldig konkrete råd, la oss spole litt tilbake – til de viktige valgene vi tar hver eneste dag. Bak all journalistikk ligger det bevisste valg. Det bør i hvert fall gjøre det! Hvis du ikke tar valgene selv, så blir de i praksis tatt for deg – og tilfeldighetene kan avgjøre hvilke saker du lager og hva du bruker mest tid på. Det er synd, for lokalavisenes samfunnsoppdrag er for viktig til å bli styrt av tilfeldigheter.

De bør styres av bevisste prioriteringer. Både når det gjelder hvilke saker du velger, hvor mye tid du bruker på dem – og ikke minst hva du velger bort.

Da jeg selv etablerte en ny nettavis for noen år siden, bestod redaksjonen av én person. Ambisjonene var likevel ganske store, og det krevde relativt ekstreme prioriteringer. Ut av det kom det litt artige slagordet «sju saker på én time, sju timer på én sak». Det var selvsagt mer et bilde enn en konkret oppdeling av arbeidsdagen. Men likevel en reell illustrasjon på hvordan jeg jobbet: Veldig mange veldig korte saker, og de sakene jeg prioriterte opp, gjorde jeg helst ordentlig. Slik kunne Medier24 levere både kvantitet og kvalitet.

I forlengelsen av dette slagordet, eller kanskje mellom linjene, ligger et annet. Det som handler om å kutte «dritten i midten». Sakene som både i tidsbruk og antall ord er lengre enn de egentlig fortjener. Og kanskje belønnes med færre lesere enn du synes de hadde fortjent.

Ja, noen saker er tidkrevende og fortjener grundig journalistisk arbeid. Men noen gjør ikke det. Skal du få tid nok til den første gruppen, må du gjøre noe med den andre. Enten velge de bort – eller gjøre dem mye raskere.

Det gjør også det samlede avisproduktet bedre. Hvis du åpner papiravisen og alle sakene på en dobbeltside tar like mye plass, er det neppe et godt tegn. Da må du gjøre noen tøffere valg: Hvilken av disse sakene hadde fortjent sju timer og 5000 tegn? Og kunne du løst alle de andre på 1 time, med 500 tegn til hver?

Gard Michalsen har redaktørerfaring fra flere lokalaviser, Medier24 og E24. De siste to årene har han vært i juryen for Årets lokalavis. Les også Michalsens helhetsinntrykk av avisene han juryerte.

Se Gard Michalsens råd nummer én.

Her finner du råd nummer to.