Råd nummer to: Skriv titler for nett

Gard Michalsens andre råd for å lage bedre lokalavis: Skriv titler for nett. De er gjerne litt lengre og mer fullstendige enn på papir.

Lokalavisene har kommet langt digitalt de seneste åra. Lokale mediehus er nå blant de beste på nett, uansett størrelse. Det gjelder både uavhengige medier og konserneide aviser. Struktur og rammebetingelser er som kjent ingen hindring for å gjøre en god jobb. Og ingenting kommer gratis – ei heller titler som fungerer på nett.

Derfor blir råd nummer 2 kanskje litt banalt og enkelt, men likevel noe av det som gir mest effekt for innsatsen. For på ett punkt er det fortsatt litt for mange som tar litt for lett på nett. Nettavisen kan ikke være bare en kopi av papiravisen.

Uavhengig av om du skriver digitalt eller papir først, så er det andre kriterier for en god tittel på 5 spalter tabloid enn en forside digitalt. Særlig fordi den tittelen ofte er det eneste folk ser, for eksempel i en feed uten bilder.

Og da bør tittelen – enkelt forklart – fortelle mest mulig om hva saken handler om, på færrest mulig ord. En sitattittel med tre ord uten mening fungerer sjelden godt på nett. Aller helst bør tittelen være en nesten fullverdig setning, og ja – den bør ha subjekt.

En god inspirasjon kan være BBCs nettside. Den har nøkterne, saklige og fortellende titler, som gir leserne relevant informasjon. Selv om du bare skummer forsiden uten å klikke deg inn på sakene. Noen ganger gjør leserne det. De bør selvsagt bli både fornøyde og oppdaterte.

Men ikke la deg friste til å gjøre DETTE!

I forlengelsen av dette kommer en annen kjepphest når det gjelder fronting, vinkling og tittelskriving på nett: Ikke bli for lur. Du bør ikke lure leseren. Så ikke bli fristet til å jage kortsiktige klikk med banal og enkel clickbait.

Det er selvsagt bra med levende, friske og tabloide titler. Men de kan og bør fortsatt være informative.

I kjølvannet av «buzzbølgen» i 2014 kom en periode hvor også lokale medier gjorde alt de kunne for å lure leserne inn på saken – og gjemme bort så mye informasjon som mulig i tittelen. Ofte gikk det langt over i parodien.

Så hvorfor fortsatte det? Fordi det ga klikk.

Det gjør det fortsatt, for dem som prøver. Denne tradisjonen lever dessverre i beste velgående på flere av landets største nettaviser. Lokalt har den også fått en viss renessanse, gjerne på saker som har til formål å skaffe mange flere nye abonnenter.

Men om det er klikk eller konvertering om blir resultatet: Spekulative luretitler er kortsiktig glede. Det du får igjen der og da kan koste mer i merkevare og irriterte lesere. Og fornøyde, lojale lesere er tross alt viktigere enn det siste klikket.

Se Gard Michalsens råd nummer én.