Frostingen har snakket med gartner Inger Oldervik som allerede har ansatt folk som er permittert fra andre bransjer. Foto: Irene Røkke, Frostingen
Frostingen har snakket med gartner Inger Oldervik som allerede har ansatt folk som er permittert fra andre bransjer. Foto: Irene Røkke, Frostingen

Noen trenger ekstra hender

Se eksempler på lokalavissaker om lokale bedrifter med behov for ekstra arbeidskraft. Hvem trenger hjelp i ditt område?

Norge har ikke hatt høyere arbeidsledighet siden krigen. Samtidig er det noen som har stort behov for ekstra hender.

Journalist Terje Bringsvor Nilsen i Fanaposten har snakket med den lokale Nav-lederen, som lister opp bransjer som vil trenge arbeidskraft fremover. Det gjelder blant annet helse og omsorg, dagligvare, transport og bank og forsikring.

Sauebønder i Hjelmeland trenger en koronaplan, skriver journalist Magnar Riveland i Strandbuen. Der skal snart 10.000 sauer lamme.

Lammingen er en av de nærest forestående utfordringene i landbruket, og kan også bli en av de største. Det er ikke hvem som helst som kan overta jobben som jordmor. Men også andre bønder må planlegge for en sesong med nye løsninger.

Matforsyning er en samfunnskritisk bransje som har fått lettelser i karantenereglene for utenlandsk arbeidskraft, men det er likevel krevende å få tak i utenlandsk arbeidskraft nå. Norges Bondelag anslår et behov for 20.000-30.000 arbeidere i landbruket i sesongen som vi er på vei inn i.

Frukt-, grønt- og bærdyrkere baserer seg på mange arbeidere fra utlandet. Fra juni trenger de flere hender, sier et ektepar som driver med frukt til Strandbuen (+). De er foreløpig usikre på hvor lett det blir å få tak i folk, spesielt om det blir en tidlig sesong og de som kommer må ha 14 dager i karantene før de kan begynne å jobbe. Strandbuen har også intervjuet Nav-lederen som sier at de som trenger arbeidskraft må melde fra om det tidlig.

Janne Hopmo i Frostingen har intervjuet en gartner som allerede har ansatt (+) folk som er permittert fra andre bransjer. De hun har hatt inne har vært arbeidsomme, forteller hun. Hopmo har også intervjuet lederen for det lokale avløserlaget, som kan ta på seg arbeidsgiveransvaret (+).

Oddny Gumaer i Frostingen har intervjuet lederen for det lokale Bondelaget, som håper at nordmenn nå forstår viktigheten av norsk selvforsyning (+).