Illustrasjonsfoto: CDC on Unsplash
Illustrasjonsfoto: CDC on Unsplash

Lokal koronajournalistikk: Plei de rette kildene

– Start kildepleie nå, så blir det lettere å få svar når de får det veldig travelt, råder redaktør Markus Moe i Dagens Medisin.

Løpende nyhetsdekning

Antall koronasmittede øker nå raskt. Journalister som dekker temaet må derfor få sakene sine raskt ut. I morgen kan stoffet være utdatert, sier redaktør Markus Moe.

Selv publiserte Dagens Medisin i dag denne saken om kommunelegen i Molde, som drukner i henvendelser om arrangementer. FHI har gitt råd om at det bør gjøres risikovurdering før gjennomføring av arrangementer med mer enn 100 deltagere. Han mener at Helsedirektoratet heller bør ta i bruk Smittevernlovens § 4-1 om møteforbud. Plutselig kan rådene fra FHI endres, derfor var det viktig å publisere saken raskt.

Finn de rette kildene

Moe poengterer at nøkkelkilder kan få det svært travelt. Derfor bør journalister lage seg en liste over gode kilder, skaffe mobiltelefonnummerne deres og innlede en tillitsfull dialog.

– De gode kildene er ikke nødvendigvis på direktørnivå. Direktørene kan være styrt av en offisiell kommunikasjonsstrategi. Finn heller frem til de som har klinisk ansvar og kommer til å behandle mange av pasientene, sier han.

Gode kilder kan være kommunelege, fastleger, ledere for lokale testsenter, sykepleiere, helsesøstre og tillitsvalgte eller andre med operativt klinisk ansvar på sykehuset som kommunen sogner til.

Et annet tips kan være å ringe lokale bedrifter, skoler og andre kommunale etater. Hva gjør de for å forebygge smittespredning?

Sett sakene i kontekst

Løpende oppdateringer er viktige, men det er også viktig å stille kritiske spørsmål og prøve å sette tallene og rådene i kontekst.

Thomas Abraham ved universitetet i Hong Kong er helsejournalist og ekspert på infeksjonssykdommer og global helsesikkerhet. Han kommer i denne saken fra Global Investigative Journalism Network med sine syn på hvilke spørsmål undersøkende journalister bør stille nå:

  • Hva betyr tallene på smittede?
  • Hva bør folk gjøre?
  • Hva trengs av beredskap?
  • Finnes det nødvendige utstyret til å håndtere det forventede antallet syke?
  • Går utviklingen som forventet etter hvert som antall smittede øker, eller går utviklingen i en annen retning?

Abraham ber også journalistene unngå å trekke forhastede konklusjoner og være obs på at ekspertene kan være uenige.