Lokal handel: Slik fikk lokalavisa på Røros med seg lokale bedrifter

Mange lokalaviser klarer å få med seg butikkene på handle lokalt-aktiviteter nå. Fjell Ljom på Røros er også godt i gang

– Slik gjør vi det: På helsidene i papirutgaven (bildet over) har flere aktører stilt opp med sine logoer og sammen oppfordrer vi folk til å handle lokalt. Deretter får hver og en annonsere for sine produkter på nett, sier Eli Wintervold i Fjell Ljom.

– Utformingen på nettannonsene har samme elementer og størrelse, men produkter, logoer og farger skiller bedriftene. Ett eksempel nederst i artikkelen.

– Det var lett å få bedriftene med på kampanjen, og det ga oss noen sårt tiltrengte annonsekroner, sier Eli Wintervold til LLAs idébank. Fjell Ljoms kampanje startet i dag og skal i hvert fall gå frem til jul.

Lokalavisa på Røros er altså én av flere lokalaviser som samarbeider tett med lokale butikker og handelsforeninger om å bruke nærbutikken før jul. Bø blad er et annet eksempel, les mer om det her.

I tillegg til lokale kampanjer før jul, oppfordrer LLA avisene til å også bruke vår nylig utsendte annonsekampanje for lokal handel. Den kan gå samtidig som egne kampanjer og skal gå både på papir og nett fram til påske. Les mer om LLAs nye annonsekampanje her.