IMG_7506

Lokal handel: Så mange jobber i butikkene i din kommune. Sjekk lokale handelstall her

Lyst til å lage en sak om utviklingen i varehandelen i din kommune? Her får du vite hvor mange som jobber med handel, hvor mye de omsetter for og hvor mange butikker det er i ditt distrikt.

Det er mye spennende avisstoff som kan lages om folk sitt arbeidsliv. Blant annet er det interessant å se på tall som forteller om næringsutvikling og arbeidsplasser i lokalavisas dekningsområde.

Varehandelen er én av næringene som sysselsetter flere og flere folk for hvert år som går. Mange ungdommer har sitt første møte med arbeidslivet gjennom helge- og sommerjobber i lokale butikker. Noen jobber i, eller driver en butikk gjennom hele sitt yrkesliv.

Som en del av Landslaget for lokalaviser (LLA) sin lokal handel-satsing, legger vi i dag fram tall som viser hvor mye varehandelen betyr for hver enkelt kommune der det kommer ut en lokalavis tilknyttet LLA. Tallene er laget av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Hovedorganisasjonen Virke. I exelarket på slutten av artikkelen kan du hente ut følgende tall:

Antall butikker, sysselsatte og omsetning eks mva.

Hvis du tar turen innom Kommunefakta på SSBs nettsider finner du enda mer bakgrunnstoff om hva folk jobber med i kommunen din. SSB byr også på et hav av andre tall som kan inspirere til artikler om hva som skjer i lokalavisas dekningsområde, for eksempel i kulturlivet og med kommuneøkonomien.

Over tid er det selvsagt store endringer i arbeidsstatistikkene. Tjenestesektorene vokser, primærnæringene blir mindre.

I år er det store variasjoner i handelsnæringene. Harald Jachwitz Andersen (bildet) er direktør for Virke Handel. Han sier dette om varehandelen nå:

− Under korona har det gått godt med de delene av handelen som selger det vi putter i kroppen og i hjemmet, som dagligvarer og møbler. Men det går verre med det vi putter kroppen, som klær og sko. I september hadde vi nesten 100 000 flere arbeidsledige enn i februar, derfor er det viktig for norsk økonomi at deler av handelen går godt i denne ekstraordinære situasjonen. Over en av ti av oss nordmenn jobber i varehandelen, sier Harald Jachwitz Andersen til LLAs idébank.

– Konkurransen i handelen er tøffere enn noen gang. Det ser vi gjennom at antallet fysiske butikker er kraftig redusert de siste årene. Samtidig er lommeboken til kundene større enn noen gang. Det betyr at grunnlaget for å drive handel er godt, men man må klare å møte høye krav fra kundene.

– De siste årene har nettbutikkene hatt en høyere konkursrate enn fysiske butikker, men under korona har konkursratene for nettbutikkene falt betydelig. Nå har Amazon kommet til Sverige, og vi kan forvente en norsk lansering i nær fremtid.  Det betyr at konkurransen vil bli enda hardere fremover.

– Skal man få en del av nordmenns lommebok må man møte forventningen om at de kan handle hvor og når de vil. De som lykkes med å gjøre kjøpsopplevelsen mest bekvemmelig vinner kampen om kundene. Hvis lokale kjøpmenn leverer godt på dette kan de lykkes med å få markedet lokalt til å vokse.

– I Kina har de i større grad tatt i bruk teknologi i butikkene enn vi gjør her hjemme, slik har teknologien blitt en del av butikkopplevelsen. Dette skaper muligheter for å tilrettelegge kundedialogen og butikken ut fra hva kundene ønsker. Dette blir kallet for «new retail». Norske butikker må tørre å eksperimentere mer med teknologi, sier Andersen.

Alle sitatene kan også brukes av den enkelte avis som vil lage lokale saker om temaet. For mer informasjon og evt flere kommentarer: Virkes pressetelefon 476 00 888.

I exel-arket under her finner du for avisas dekningsområde/kommuner følgende:

Antall butikker, sysselsatte og omsetning eks mva. Du finner tall for de siste ti årene, delt opp i gruppene «handel totalt», «dagligvare» og «handel eks dagligvare».

Referer til Virke og SSB som kilder.

SSB og Virke, handel i utvalgte kommuner

Lyst på flere tips til saker som redaksjonen kan lage? Her er lista fra lokalavisers idédugnad på Røvær.