Lokal handel: Oppfordrer folk til å ta julehandelen tidleg

Ta julehandelen litt tidlegare. Bidra til mindre trengsel, unngå julestress. Denne bodskapen samarbeider Bø blad og lokale butikkar om.

Mange lokalaviser og handelsforeningar er for tida flinke til å samarbeide om handle lokalt-kampanjar. «Sentrumsringen» og Bø blad er blant dei som no oppfordrer folk til å ta julehandelen lokalt, gjerne så tidleg som mulig.

«Vant til handle julegåver i siste liten? I år oppfordrar me til å starte julehandelen litt før». Med den annonseteksten byrja Sentrumsringen sin annonsekampanje i lokalavisa sist veke. Samme budskap kjem i papirutgåva til Bø blad også i morgon. Fram til jul kjem det rundt ti heilsider av samme type.

Rune Digranes Bøen, salgsansvarleg i Bø blad, er naturleg nok glad for at dei har fått med seg den lokale handelsforeningen som storannonsør, både no før jul, men også elles i året.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Denne kampanjen er sjølvsagt bra både for butikkane og for oss, seier Digranes Bøen (bildet).

– Så langt bruker Sentrumsringen papiravisa til desse annonsane, men andre annonsørar skal kjøre kampanjar også på nett i tida fram til jul, seier Bø blad sin salgsansvarlege. Avisa dekker Midt Telemark kommune i Vestfold og Telemark fylke. Avisa har eit opplag på drøye 2600.

Fleire kampanjar

Landslaget for lokalaviser (LLA) har nyleg starta ei lokal handel-satsing, blant anna med ein kurs- og inspirasjonsserie på nett. I morgon torsdag 19. november kjem markedsmedarbeidarane i LLA-avisene saman på nett for å vite meir om kva også andre lokalaviser gjer for å bidra til lokal handel. Då skal Rune Henden i Polarisavisene i Nordfjord og Gudbrandsdalen fortelle om deira handle lokalt-kampanje.

Også LLA ruller snart ut ein handle lokalt-kampanje. Denne kan brukast av alle avisene hand i hand med eigne kampanjar og markedstiltak, både før og etter jul.