Lokal handel: Her kan lokalavisene hente oppdatert annonsekampanje

LLA og lokalavisene lanserte før jul en annonsekampanje for å oppfordre folk til å handle lokalt. I dag har vi oppdatert annonsene, nå står det ingenting om julehandel i tekstene. Her kan du hente alle annonsene, både for papir og nett:

Les gjerne hele artikkelen om lokalavisenes annonsekampanje her.

LLA og lokalavisenes annonsekampanje om å bruke lokale butikker fortsetter nå i januar. Avisene som ikke kom i gang med kampanjen i desember, kan altså begynne å bruke annonsemateriellet i disse dager.

Avisene som trykte én eller flere annonser før jul, kan selvsagt også fortsette å bruke kampanjen, men husk å erstatte de gamle annonsene med det nye materiellet som vi har lagt ut nå.

– Desto mer vi inspirerer folk til å handle lokalt, jo bedre er det. Vi håper derfor at de aller fleste LLA-avisene vil bruke muligheten til å vise fram at lokalavisene er opptatt av lokal handel, og bidra til at lokale butikker klarer seg bra, sier LLAs markeds- og informasjonssjef Geir K. Hus.

LLAs annonsekampanje kan brukes selv om avisa di kjører egne og andre handle lokalt-annonser fra før av. Alt kan gå parallellt.

– Så langt har vi laget tre forskjellige annonser for papirutgavene, men hver annonse er laget i ulike formater, og både på bokmål og nynorsk. I tillegg har vi laget en del bannerannonser. Med andre ord: Det er bare til å forsyne seg av det avisa selv ønsker å bruke, sier Geir K. Hus.

Annonsene kan brukes slik de er, men vi oppfordrer alle avisene til å legge inn sin egen avislogo, for å gi annonsene litt mer lokalt preg og tydelig avsender.

– Jeg minner også om at avisene kan selge inn lokal sponsorplass. Hver avis kan altså legge på lokale logoer fra lokale butikker/bedrifter, næringsforeninger, sentrumsforeninger, kommunen eller andre som vil betale for å vise at de er opptatt av akkurat det samme som oss; liv og røre i nærmiljøet. Dere kan enten ta betalt for hvert annonseinnrykk, eller kanskje aller best; selge dette inn som en pakke med fast sponsorpris for fem eller ti annonser eller for en periode fram til eksempelvis påske. Gjør de avtalene dere klarer å få til lokalt, sier Hus.

– Det er selvsagt helt frivillig å selge inn lokale logoer, det viktigste er å komme i gang med å bruke annonsene, slik at både leserne og annonsørene ser at lokalavisa er opptatt av lokal handel.

Kampanjen kan brukes fritt av LLAs medlemsaviser. Vi kommer med flere annonser i løpet av et par uker (lagt ut i dag 19. januar). I februar fortsetter vi også med vår kurs- og inspirasjonsserie om lokal handel, både for markedsmedarbeidere og redaksjonene. Dette gjør vi delvis gjennom LLAs idébank, delvis som Teams-møter på nett.

Har du spørsmål om annonsekampanje, eller ideer og forslag til nett-kurs om lokal handel, er det kjempefint om du tar kontakt med Geir i LLA: geir@lla.no eller mobil 452 89 333.

Her kan du laste ned de tre annonsene til papirutgavene som er laget så langt, på nynorsk og i forskjellige størrelser (bokmåls-annonser og nett-annonser finner du lengre ned på siden):

LLA Handle lokalt dobbelside nynorsk 2021_01

LLA Handle lokalt dobbelside nynorsk 2021_02

LLA Handle lokalt dobbelside nynorsk 2021_03

LLA Handle lokalt heilside nynorsk 2021_01

LLA Handle lokalt heilside nynorsk 2021_02

LLA Handle lokalt heilside nynorsk 2021_03

LLA Handle lokalt halvside nynorsk 2021_01

LLA Handle lokalt halvside nynorsk 2021_02

LLA Handle lokalt halvside nynorsk 2021_03

Alle tre annonser til papirutgavene så langt, på bokmål og i forskjellige størrelser (nett-annonser finner du under her):

LLA Handle lokalt dobbelside bokmål 2021_01

LLA Handle lokalt dobbelside bokmål 2021_02

LLA Handle lokalt dobbelside bokmål 2021_03

LLA Handle lokalt heilside bokmål 2021_01

LLA Handle lokalt heilside bokmål 2021_02

LLA Handle lokalt heilside bokmål 2021_03

LLA Handle lokalt halvside bokmål 2021_01

LLA Handle lokalt halvside bokmål 2021_02

LLA Handle lokalt halvside bokmål 2021_03

Til slutt; bannerannonser i flere standard formater, på nynorsk og bokmål: