Laga dokumentar om dei som vil auke folketalet

Dokumentaren Høyanger 4000+ har fått fleire til å sende lesarinnlegg til Ytre Sogn for første gong.

I 2021 gjekk folketalet i Høyanger kommune for første gong i historia, etter fleire år med nedgong, under 4000 innbyggjarar. Statistisk sentralbyrå spår at nedgongen skal halde fram. Finst det tiltak som kan virke mot, og gjere ein forskjell, også lokalt? Det spør Ytre Sogn om i dokumentaren Høyanger 4000+.

I dokumentaren presenterer dei relevante fakta. For eksempel får vi vite at falketalsnedgangen er jamnt fordelt mellom kommunesenteret og resten av kommunen, og at det bur relativt få i etableringsfasen i kommunen.

Først og fremst får vi i dokumentaren møte menneske som ønskjer å snu trenden i folketalsutviklinga. Unge som har flytta til eller tilbake til Høyanger, Bedriftsleiarar som tør å satsa og skaper nye arbeidsplassar og politikarar og frivillige eldsjeler som legg til rette for liv og aktivitetar i bygda på ulike måtar.

Vil få fram dei gode kreftene

– Då vi snakka med sponsorar var vi tydelege på at utgangspunktet for dokumentaren er negativt, men at vi ville vinkle det positivt og få fram dei gode kreftene som jobbar for å snu utviklinga, seier dagleg leiar Stig Hovlandsdal Øvreås i Tell Media.

Det var Øvreås som planla dokumentaren og laga manus. Han leigde inn ein fotograf som har tatt videoopptak ulike stader i kommunen. Videoklippa som viser landskap og ulike stader er merka med stadsnamn og gps-koordinatar.

– Det var viktig for oss å ha geografisk spreiing og vise fram folk frå heile kommunen. Det har vi merka god effekt av, det er mange som kjenner igjen «sine», seier Øvreås.

Har skapt debatt

Dokumentaren, som er open for alle, har vore sett av fleire enn talet på innbyggjarar i nedslagsfeltet til Ytre Sogn. Øvreås trur at dokumentaren når fram til fleire i alderen 20-40 år enn kva innhaldet i Ytre Sogn vanlegvis gjer.

Lokalavisa har fått fleire lesarinnlegg om temaet frå folk som aldri har skrive lesarinnlegg før. Fungerande redaktør Kay-Ole Aven Ullebø håpar at debatten vil halde fram. Redaksjonen har også invitert nokre profilerte personar til å skrive kommentarar for å halde liv i debatten.

Slo seg saman med byrå

Ytre Sogn har hatt ei formidabel digital utvikling den siste tida. I januar 2021 fekk dei nye nettsider med abonnementsløysing. På same tid slo dei seg saman med det lokale design- og kommunikasjonsbyrået Finurlig med tre tilsette, og danna mediehuset Tell Media.

Kompetansen Finurlig tok med seg innan grafisk design og lyd- og videoproduksjon har hjelpt Ytre Sogn med å ta nye og viktige steg innan produksjon av nye innhaldstypar. Ytre Sogn sin kompetanse innan historieforteljing med lokal vinkling ligg som eit fundament for alle produksjonar, medan Finurlig bidreg på presentasjonssida, mellom anna med grafiske element og lyd- og videoredigering. Saman kan dei lage relativt omfattande produksjonar ved hjelp av relativt enkle middel.

Før samanslåinga hadde avisa så smått starta nett-tv-kanalen YSTV. I fjor utvikla dei satsinga vidare, og fleire av tv-innslaga har vore mellom dei mest populære sakene for avisa. Avisa har ein strategi om å lage YSTV-innslag på saker som er ekstra visuelle, som inneheld «fart og spenning», og/eller som kan gi eit unikt innblikk som vanskeleg lar seg formidle like godt ved hjelp av tekst og stillbilde.

Den digitale satsinga til Ytre Sogn kan du lese meir om i idéheftet.