Studentabonnement osthavet

Kommunen gir lokalavisa til studenter

Østhavet fikk i samarbeid med Vardø kommune i fjor på plass en avtale som gir alle utflyttede studenter gratis avis. Med fraflytting som en stor trussel mot lokalsamfunnet, ønsker kommunen å holde kontakten med ungdommene som flytter ut for kortere eller lengre perioder, og lokalavisen er en fin måte å gjøre dette på.

For kommuner med tilflyttende studenter kan det kanskje også være en motivasjon å holde på studentene ved å gi dem gratis abonnement i en periode?

Denne og andre gode markedsideer kan du også lese om i vårt siste idéhefte.