Byggingen av Kongsvingers nye brannstasjon har bydd på store utfordringer. Foto: Pål Sønsteli
Byggingen av Kongsvingers nye brannstasjon har bydd på store utfordringer. Foto: Pål Sønsteli

Kommunalt sjansespill kan ramme lokalt næringsliv

Mitt Kongsvinger har avslørt at kommunen har engasjert en nyetablert entreprenør med minimal egenkapital til å bygge ny brannstasjon. Nå har entreprenøren store økonomiske problemer.

Mitt Kongsvinger kunne 17. oktober avsløre (+) at entreprenøren med betong- og byggeansvaret for den nye brannstasjonen har en rekke inkassokrav mot seg.

Skulle entreprenøren gå konkurs, vil lokalt næringsliv tape store summer.

Avslørt i kassakø

Redaktør Pål Sønsteli i Mitt Kongsvinger.

Redaktør Pål Sønsteli fikk nyss i saken da en bekjent hadde stått i kassakø bak to snekkere fra entreprenøren. Snekkerne fikk ikke hente ut spiker fordi kreditten var stoppet.

Sønsteli begynte å undersøke entreprenøren, og oppdaget at de var forholdsvis nyetablert, med en minimum aksjekapital på 30.000 kroner, da Kongsvinger kommune ga dem oppdraget med å bygge ny brannstasjon.

Sønsteli hentet ut en foretaksrapport som viste at entreprenøren hadde ganske mange utestående krav mot seg. Han begynte å kontakte leverandørene bak inkassokravene, og fant ut at noen av dem har vesentlig mer utestående enn det som kom fram fra rapporten.

De fleste leverandørene ønsket ikke å stå fram, men én sto fram og sa at han fryktet store tap for lokalt næringsliv (+). Selv sto han i fare for å tape 200.000 kroner.

– Jeg er oppgitt over kommunens håndtering i anbudsprosessen. Jeg konfronterte de angående tapene lokale bedrifter ville ha ved å velge firmaer uten lokal tilknytning, både i form av skatter og avgifter til de lokale kommunene, og også arbeidsplasser, sa han til Mitt Kongsvinger.

Formannskapet var orientert

Kommunen kunne ikke annet enn å bekrefte situasjonen da Mitt Kongsvinger allerede hadde funnet såpass mye dokumentasjon. Avisa fikk vite at kommunen har kjent til entreprenørens likvidetsutfordringer, og at formannskapet har vært orientert om dette i et lukket møte. Likevel har den offisielle versjonen vært at byggeprosjektet ser lovende ut, og at brannstasjonen skal stå ferdig før nyttår.

Mitt Kongsvinger har bedt om innsyn i anbudskonkurransen og i dialogen mellom kommunen og entreprenøren, for å se hvor tidlig kommunen ble gjort kjent med at entreprenøren har økonomiske vansker.

– Kommunen kan ha påført andre store tap om de har latt dette skure og gå, sier Sønsteli.

Dialogen mellom kommunen og lokalavisa er ikke spesielt god, noe som blant annet skyldes avisas kritiske blikk på kommunens håndtering av kunstgressbanen som brukes av KIL Toppfotball. Avisa kunne vise at kommunen i lengre tid holdt skjult en rapport fra fotballforbundet om at kunstgresset ikke tilfredsstiller kravene.

Nå svarer rådmannen bare på skriftlige spørsmål fra Mitt Kongsvinger. Det er uholdbart, mener redaktøren, som har tatt initiativ til et møte med ordfører og rådmann for å forklare avisas rolle.

– Sjansespill med delentreprise

Mitt Kongsvinger har også intervjuet daglig leder for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Innlandet (+). Hun mener Kongsvinger kommune foretok et sjansespill da de utlyste anbudskonkurransen for brannstasjonen som en delentreprise og samtidig ga betong- og snekkeroppdraget til en fersk entreprenør med minimum aksjekapital.

Hun påpeker at det er ganske uvanlig at kommuner selv tar på seg rollen med å styre byggeprosessen når det skal bygges store bygg som Kongsvinger brannstasjon.

– Man må ha respekt for hvor komplekst sånne prosjekter er, og jeg tror nok bestemt at de etablerte entreprenørselskapene sitter med mer oppdatert kunnskap om dette enn mange kommuner gjør, sier hun.

Verdt å grave

Ser du at kommunen lyser ut en stor byggejobb som delentreprise, eller at de har valgt et uerfarent selskap til en stor jobb? Da kan det være verdt å grave litt.

– Ikke bare slå dere til ro med kommentarene fra kommunen. Følg magefølelsen. Føler du at det er noe som skurrer og at alt ikke har kommet fram, grav litt videre, er Sønstelis råd til andre som får nyss i lignende saker.