Geir idedugnad 2

Idéfest 9: Få fram nye stemmer!

Vi må få folk til å tro at de kan! Fordi vi vil ha flere stemmer i avisa. Se her hva som kom fram i LLAs idédugnad om å engasjere folk i alle aldre:

Mangfold:

 • Vi vil ha flere stemmer i avisa:
 • Må få folk til å tro på at de kan, og sier ja
 • Skape eierskap og større lojalitet
 • Få fram nye historier og nye stemmer
 • Demokrati, alle får si sin mening
 • Alle innbyggere må likebehandles. Kan vi intervjue alle innbyggerne i kommunen vår?
 • Frilansere fra “alle” kulturer og miljø
 • Lokal journalistskole: Lære opp fleie folk i lokalsamfunnet for å få fleie frilansere/lokale skribenter, også bloggere
 • Brukergenerert innhold/hybrid plattform: publisere hos avisa i stedet for, eller i tillegg til, folks egne sosiale medier-kanaler.

Vi må bruke ungdom, og eldre:

 • Egne redaksjoner/referansegrupper: Ungdomsredaksjon
 • Juniornytt eller skoleavis
 • Hospitering i redaksjonen
 • Samarbeid mellom skoler/høgskole/barnehager/andre
 • Erfarne eldre kan fasilitere
 • Generasjonsbrua: Hva kan de ulike generasjonene lære av hverandre?
 • Konkurranser
 • Åpen avis: Lokalavisa sin TikTok, tovegs med unge; krenkometer, AI-moderasjon, ungdommens nyhetsbyrå
 • Nå ut til nye grupper og kilder, flere kan delta, lett tilgjengelig, nye arbeidsoppgaver, samarbeid mellom aviser, delt kunnskap

LLAs idéfest i Ålesund ble ledet av Gudrun Rudningen og Arne L. Bygdås fra Arbeidsforskingsinstituttet ved Oslo Met. Vi legger ut alt fra samlingen her i LLAs idébank utover høsten.

PS! Klar for flere ideer og erfaringer om hvordan vi kan skape debatt og lokalt engasjement på digitale flater? Fra torsdag ettermiddag (3. november) arrangerer LLA sin årlige Lokal & digital-konferanse på Flesland/Bergen. Se mer på LLAs nettsider, blant annet i kalenderen vår.