Fjordenes Tidende har planlagt langlesning til påsken, om Tysklandsbrigaden og med intervju med en lokal veteran, Odd Oldeide (90), til venstre på bildet. Dette er hans private bilde.
Fjordenes Tidende har planlagt langlesning til påsken, om Tysklandsbrigaden og med intervju med en lokal veteran, Odd Oldeide (90), til venstre på bildet. Dette er hans private bilde.

Hold leserne varme i påsken

Har du hatt enorm økning i antall lesere de siste ukene? Husk å holde på leserne også gjennom påsken.

Vi har tatt en prat med noen av LLA-redaksjonene om hvordan de forbereder seg på påsken.

Bunkrer opp med saker

– Det er veldig viktig å ha et godt tilbud på nett påsken gjennom. Vi har hatt flere planleggingsmøter for å sy sammen et opplegg for påsken, sier redaktør Eivind Dahle Sjåstad i Hardanger Folkeblad.

Redaktør Eivind Dahle Sjåstad i Hardanger Folkeblad er alene på kontoret. (Selvportrett)

Avisa har aldri hatt så mange lesere som nå, og opplever stor interesse for å lese både koronastoff og annet stoff. Redaksjonen har det derfor travelt med å holde leserne oppdaterte på koronastoffet samtidig som alt annet ikke skal gå under radaren.

– Store deler av dagliglivet går jo fortsatt sin gang. Veiprosjekter ferdigstilles, det blir gjort politiske vedtak og vi følger med på dommer og konkurser som før, sier redaktøren.

Redaksjonen prøver å jobbe mest mulig som normalt, og har egne områder som de følger fra hver sine hjemmekontor.

– Innimellom alt annet i denne tiden, må vi også finne tid til å lage saker som vi kan publisere i påsken. Det er viktig å bunkre opp med saker og ikke pøse alt ut nå, sier Sjåstad.

Redaksjonen lager blant ennet en del personintervjuer av mer tidløs karakter, for eksempel med næringslivsledere om hvordan de har opplevd de siste ukene.

Vanligvis dekker avisa arrangementer og folkeliv i påsken. I år blir det en annerledes påske, men redaktøren ser likevel for seg at de vil dekke det som skjer.

– Folk kommer jo til å finne på noe. Røde Kors har folk ute, og vi kommer nok blant annet til å undersøke hva de og skisentrene tenker om påsken, sier han.

Sparer stoff fra påskeavisa

Fjordenes Tidende har planlagt påskeavisa ganske lenge. Den kommer på tirsdag og har 52 sider. Vanligvis blir det meste stoffet publisert digitalt først, men stoffet i påskeavisa kommer de til å spre utover påsken på nett. Mye av stoffet i påskeavisa er tidløst, som en langlesning om Tysklandsbrigaden med lokal vinkling.

I tillegg har de planlagt tre hyggelige serier med daglige oppdateringer. De vil også prøve å engasjere lesere til å dele fra sine situasjoner.

– Ellers skal vi oppdatere nyhetsbildet gjennom påsken, sier redaktør Erling Wåge. Han planlegger å jobbe hele påsken, men vil gi journalistene fri på helligdagene. De siste ukene har avisa hatt mer stoff og blitt lest av flere enn noen gang.

– Mange er slitne etter disse ukene og trenger fri, sier han.

Før den tid skal de ansatte samles til fredagsquiz på Teams. Søndag blir avisa 110 år, så det kan det også bli en litt annerledes markering av.

Stort informasjonsbehov

Folkebladet har doblet trafikken på nett de siste ukene, nærmest utelukkende på grunn av koronastoffet. De har en egen samleside med alt koronarelatert stoff, i tillegg til et livestudio med korte, hyppige oppdateringer.

Redaktør Steinulf Henriksen er opptatt av å fylle lesernes informasjonsbehov også gjennom påsken.

– Vi kommer til å hente inn ekstra folk i påsken, men vi vet ikke helt hvordan ennå. Vi har permitteringer, derfor har vi restriksjoner på bruk av frilansere, sier han.

Avisa skal ha en vaktsjef og en journalist på jobb i påsken, men redaktøren føler behov for en ekstra journalist. Vanligvis prøver de å samle opp en del stoff før påske, men i år har ikke det vært like lett.

Planen er å fortsette å lage koronanytt gjennom påsken, med oppdateringer både fra sentralt hold og fra kommunene. I tillegg ser redaktøren for seg å lage stoff om karantenetid, hytteforbud og hva folk finner på denne påsken.

Redaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet på jobb i avishuset der de fleste har hjemmekontor. Foto: Trond Sandnes