Gullgruve for journalister: Finn lokale saker i statistikken

På ssb.no (Statistisk sentralbyrå) kan du finne materiale til mange interessante nyhetssaker, fra hvor mange som har giftet og skilt seg, til byggeaktivitet i strandsonen. Vi hjelper deg å finne fram.

I Statistikkbanken finner du detaljerte tall på en hel rekke ulike områder. De statistikkene som har kommunetall er merket med (K) i tabellnavnet. Du velger selv hvilke variabler (for eksempel kommune og årstall) som skal vises i tabellen. Se oppskrift i video øverst i saken.

Her finner du oversikt over alle tabeller i Statistikkbanken som inneholder:

En av de sist oppdaterte tabellene er omsetning av eiendommer, som oppdateres hvert kvartal. Der kan du sammenligne kommunens boligpriser bakover i tid, eller med andre kommuner. Fin sak til boligtema som kan kombineres med å intervjue boligkjøpere eller -selgere.

Ssb.no har også egne fiffige presentasjoner av data med enkel sammenligning mellom ulike steder. Se for eksempel kartet som viser beregnet kjøretid fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser, eller oversikten over hvor mange ladestasjoner det finnes for elbiler i hver kommune.