Gards 9. råd: Det er journalistikken det handler om

Mange bransjediskusjoner kan du la fly rett forbi med god samvittighet. I din hverdag er det journalistikken det handler om. Det er Gard Michalsens budskap i hans siste råd til lokalavisjournalisten.

Har du ikke fått med deg de åtte første rådene fra Gard til lokalavisene? Lytt til alle rådene!

9. En liten klisjé til slutt: Det er journalistikken det handler om 

Både samfunnsdebatten og de interne bransjediskusjonene handler ofte om veldig mye rart, gjerne spørsmål og teoretiske uvesentligheter som kan føles veldig fjernt fra vanlige folks og journalister flest sin hverdag. Du er neppe alene hvis du tenker slik i blant. Det være seg teoretiske debatter om krenkelser og identitetspolitikk, eller klisjépregete diskusjoner om digital utvikling, sosiale medier eller papiravisens fremtid.

De fleste av disse kan du la fly rett forbi med god samvittighet. Fordi de betyr lite for din hverdag og den jobben du skal gjøre. Der handler det fortsatt om én ting:

Journalistikken du lager. Notisene om alt som skjer i lokalsamfunnet. Den kritiske dekningen av politikken. Det gode intervjuet med en sterk historie.

Menneskene du møter. Kildene du bygger tillit hos. De gode tipsene du får. Metodene for å undersøke eller verifisere saken. Hvordan du skriver saken. De redaksjonelle vurderingene når det nærmer seg publisering.

Og til slutt – den gode følelsen når en god sak er levert.

Gard Michalsen har redaktørerfaring fra flere lokalaviser, Medier24 og E24. De siste to årene har han vært i juryen for Årets lokalavis. Les også Michalsens helhetsinntrykk av avisene han juryerte.