Få en introduksjon til SSBs kommunetall i Kostra

Her kan du se video om hvordan du finner frem i og lager tabeller fra Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Kostra-tallene som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15./16. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB.

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil.

Har du ikke brukt Kostra før? Se SSBs videointroduksjon til Kostra. Se neste video for en kortere forklaring av hvordan du kan lage tabell, figur og lagret spørring i Statistikkbanken.

Videoene er hentet fra Video fra ssb.no på Vimeo.