Her finn du LLAs eigenannonser

LLA har sendt ut tre rundar med eigenannonser som medlemsavisene kan bruke i korona-tida. Avisene kan også laste ned materiellet herifrå:

Den foreløpig siste runden i vår annonseserie blei sendt ut i dag onsdag 1. april. Her takkar vi særleg annonsørane, samtidig som vi minner kommunane om at lokalavisa er ein god og nyttig annonsekanal. Vi minner altså kommunedirektørar, rådmenn og ordførarar om at dei bør bruke lokalavisa si no i vår, dersom dei vil ha ei oppegåande lokalavis til hausten.

I dei to første annonserundane takkar vi folk for innsatsen dei gjer i vanskelege tider. Vi skriv at vi er umåteleg glad for at folk abonnerer på avisa si. Vi framhever også den viktige jobben lokalavisene gjer, og at vi særleg i tider der annonseinntektene stuper, treng abonnementsinntektene.

Annonsene er både på bokmål og nynorsk, og er laga som halvside og heilside for papirutgåvene. Det er eigne variantar for dei avisene som knapt er på nett. Vi oppfordrar avisene til å leggje inn sin eigen avislogo rett ovanfor LLA-logoen. Alle annonsene kan gjerne brukast to-tre gonger i tida framover.

Materiellet er sendt med epost til markedsansvarlege og redaktørar i LLA-avisene. Alle annonsene kan også lastast ned, du finn pdf-filene nederst i artikkelen.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med markedssjef Geir K. Hus i LLA, geir@lla.no, mobil 452 89 333.

Runde 1, «Tusen takk!»:

LLA korona halvside bokmaal

LLA korona halvside bokmaal ikke nettavis

LLA korona halvside nynorsk

LLA korona halvside nynorsk ikkje nettavis

LLA korona heilside nynorsk OPPDATERT

LLA korona heilside nynorsk ikkje nettavis

LLA korona helside bokmaal OPPDATERT

LLA korona helside bokmaal ikke nettavis

Runde 2, «Innetid er lesetid!»:

LLA korona 2 halvside bokmaal ikke nettavis

LLA korona 2 halvside bokmaal

LLA korona 2 halvside nynorsk ikkje nettavis

LLA korona 2 halvside nynorsk

LLA korona 2 heilside nynorsk ikkje nettavis

LLA korona 2 heilside nynorsk

LLA korona 2 helside bokmaal ikke nettavis

LLA korona 2 helside bokmaal

Runde 3, «Vi savner annonsørene våre»:

LLA korona 3 helside bokmaal

LLA korona 3 halvside bokmaal

LLA korona 3 heilside side nynorsk

LLA korona 3 halvside nynorsk