Raumnes-folkevandring

Dokumenterer utviklingen i bygdene

Hva skjer med småstedene når skole, butikk og postkontor forsvinner? Raumnes har laget bygdeportrett av to steder der mye har forandret seg.

Før i tiden fantes det både butikker, ferge, betjent togstasjon og mange arbeidsplasser på Seterstøa. Styret i velforeningen forteller i en sak i Raumnes om hvordan det var – og hvordan det har blitt – i bygda der det på det meste var tre butikker. Historiske bilder fra eget arkiv og fra velforeningens styreleder viser hvordan det så ut med butikk, ferge, tog og skole med egen fane i 17. mai-toget.

Les saken her.

I en artikkel om Skogbygda forteller historielagets leder om hvordan mye forandret seg da grendeskolene og butikkene forsvant.

– I det huset var det butikk og helsestasjon, der oppe lå skolen, og så hadde vi enda to butikker til, postkontor, manufaktur, meieri, bensinutsalg og pølsemakeri her nede, mimrer hun.

Også har vitner arkivbilder og utlånte bilder av 17. mai-tog, butikker og en husmannsplass om tider med et helt annet bygdeliv.

Sakene er en del av prosjektet «Den store folkevandringa», et samarbeid mellom NRK, SUJO (Senter for undersøkende journalistikk) og LLA. Researchmateriale om flyttestrømmer og konsekvenser av befolkningsendringer er tilgjengelig for lokalavisene. Ta kontakt med en av oss i LLA om du ønsker tilgang til stoffet.

Les også om Os og Fusaposten som har intervjuet en tilflytter og en fraflytter om livet på bygda.