Sosiale medier

Kine Myrvold i Sosial Sone inspirerer LLA-avisene til å bruke sosiale medier. Del I er om å hjelpe annonsekundene i gang.