Vestnytt-politikeroppmøte

Hvor pliktoppfyllende er de folkevalgte?

To folkevalgte på Sotra har meldt avbud i nesten halvparten av kommunestyremøtene. Det fant Vestnytt ut ved å sjekke møteprotokollene.

To folkevalgte på Sotra har meldt avbud i nesten halvparten av kommunestyremøtene. Det fant Vestnytt ut ved å sjekke møteprotokollene.

Vestnytts Anne Jo Lexander har gått gjennom kommunestyrets møteprotokoller fra de 36 møtene de har hatt siden oktober 2015. Slik fant de ut at to av kommunestyrerepresentantene konsekvent har meldt avbud i nesten halvparten av møtene. De to er Sotralistas nåværende ordførerkandidat og gruppeleder. Ordførerkandidaten er pensjonist, og forklarer det høye fraværet med reisevirksomhet.

Vestnytt sjekket også hvem som hadde vært flinkest til å stille på møtene. Fem politikere hadde stilt opp på alle møtene.

Sotralista har også en supervara, som har vært til stede på 17 av de 36 møtene.

Jacob Aars, professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB, påpeker overfor Vestnytt at kommuneloven praktiserer møteplikt, og at det skal mye til før en kan fritas fra det.

Les hele saken på Vestnytt.no.

Vestnytts grafiske presentasjon av partienes fravær.