Nyhetsarkiv
10-11-2017
Bredt samarbeid om kartlegging av trakassering

Mediebransjens organisasjoner står samlet bak undersøkelsen om seksuell trakassering som sendes ut i løpet av få dager. MBL, NJ og NR har tatt initiativ til undersøkelsen. Nå er det klart at også Fagpressen og LLA vil delta i samarbeidet.

..... [ les mer ]

30-10-2017
LLA kjempar for lokalavisene i Stortinget

Etter stortingsvalet har LLA hatt ein travel jobb med å nå fram til dei nye stortingsrepresentantane med informasjon om lokalavisene og om LLAs syn på pressepolitiske saker.

..... [ les mer ]

12-10-2017
Statsbudsjettet for 2018: Regjeringa sviktar media

Lokalavisene slepp kronekutt, men får ikkje nødvendig løft. Regjeringa tar ikkje konsekvensen av dei utfordringar norske medier har med å finansiere journalistikken.

..... [ les mer ]

05-10-2017
Statsbudsjettet: LLA krev løft for lokalavisene

LLA jobbar i haust aktivt for eit skikkeleg løft for lokalavisene i statsbudsjettet. – Dersom regjeringa verkeleg meiner at det er viktig med eit mangfald av seriøse aviser må dei vise det i statsbudsjettet for 2018, seier generalsekretær Rune Hetland i LLA ei veke før statsbudsjettet blir lagt fram torsdag 12. oktober

..... [ les mer ]

03-10-2017
Nye postutfordringar for avisene

Posten kjem med nye endringar frå nyttår. Lokalavisene bør snarast ta kontakt med trykkeri og distribusjonsselskap for å finne best mulege løysingar for avisleveringa.

..... [ les mer ]

03-10-2017
LLAs kurshøst godt i gang

Denne høsten arrangerer LLA arkivkurs, fotokurs og digitalkonferanse. Samtidig går vi for alvor i gang med planleggingen av neste års landsmøte, som blir i Bodø 13. og 14. april.

..... [ les mer ]

03-10-2017
Styret legg lista høgt for LLA

LLA-styret legg lista høgt for kva organisasjonen skal levere resten av året og neste år. Det er klart etter arbeidsmøtet i styret i september. Her var det diskusjonar og idedugnad om alt frå pressepolitikk til utfordringane i annonsemarknaden, mulegheitene i lesarmarknaden, kurs, nye prosjekt og meir.

..... [ les mer ]

15-08-2017
LLA medarrangør på Mediebåten

LLA samarbeider med fem andre presseorganisasjoner om Mediebåten på Arendalsuka. Mediepolitikk i møte med globale aktører, åpenhet om pasientjournaler og presseetikk på direkten er tema for de tre arrangementene presseorganisasjonene står bak.

..... [ les mer ]

28-06-2017
Høyringssvar frå LLA: Foreslår auka støtte for alle lokalaviser

Fritak for arbeidsgjevaravgift og kraftig auke i produksjonsstøtta for alle lokalaviser. Det er mellom forslaga i høyringsuttalen som LLA leverte til Kulturdepartementet på fredag.

..... [ les mer ]

28-06-2017
Skal samle medieorganisasjonene

Presseorganisasjonene har i flere år vurdert å samles i et felles bygg i Oslo. Nå er planene ett steg nærmere realisering, etter at organisasjonene signerte en intensjonsavtale.

..... [ les mer ]