Lokalavisa er nær og kjær – og en sterk mediekanal

Over 100 av landets lokalaviser er tilknyttet oss i Landslaget for lokalaviser (LLA). Dette er troverdige aviser som blir lest grundig av folk i alle aldrer. Gjennom lokalavisa får lokale kremmere og kjeder stor oppmerksomhet på våre attraktive annonsesider.

Her på LLAs nettsider finner du ofte avisen du leter etter. Vi byr på dekningsområde, kontaktopplysninger og de viktigste annonseprisene. Besøk sidene til hver enkelt avis, eller last ned nyttig informasjon her:

I Nærpressekatalogen finner du alle avisene våre sortert alfabetisk på avistittel. Du kan nå laste ned en oppdatert versjon her (oppdaterte priser finner du delvis i Aviskatalogen.no og delvis på lokalavisenes egne nettsider)

Nærpressekatalogen2017

Her kan du laste ned en exelfil med alle Dekningsområde for LLAaviser

Nå har vi også fått frem offisiell dekningsprosent for nesten 90 av LLAs medlemsaviser. Laster du ned vår oppdaterte tabell fra 5. april 2017 under her, ser du altså hvor stor utbredelse den enkelte lokalavis har i sine viktigste dekningskommuner. Se her:

LLA Primærdekning 2017

Her finner du enda mer detaljerte spredningstall for 2016 for avisene våre:

LLA 2017 A – E

LLA 2017 F – H

LLA 2017 I – R

LLA 2017 S – Strilen

LLA 2017 Suldalsposten – T

LLA 2017 V – Å

I mars la vi også fram oppdaterte opplagstall for de aller fleste LLA-avisene. De finner du her:

Opplagstall 2017