Kurs høsten 2017

Torsdag 14. september blir det praktisk salgskurs for annonseselgere og markedssjefer i lokalavisene – i Oslo sentrum. Morgenen etter, fredag 15. september, er det mediebyråfrokost med mingling og erfaringsutveksling mellom byråene og avisene. Her finner du mer informasjon og påmeldingslink. Velkommen!

Torsdag 19. og fredag 20. oktober blir det Liten og digital-seminar i Bergen. Der vil vi høre fra lokalaviser som har erfaring med ulike digitale verktøy, og vi vil få høre om muligheter for samarbeid og utvikling som kan løfte lokalavisenes digitale innhold. Det blir parallelle spor for redaksjon og markedsavdeling. Vi starter torsdag ettermiddag og avslutter fredag.

Har du tips eller ønsker til programmet på et av disse kursene – eller har du ønsker om andre kurs? Ta kontakt på lla()lla.no.
Illustrasjon

Liten og digital

Oppdatert 26. september: Under her finn du no pdf-versjonane av dei fleste foredraga frå LLAs digitalsamling på Gardermoen 9. september 2016. Alle foredraga kan LLAs medlemsaviser bruke med sunn fornuft internt på avishuset. Bruk utover dette bør avklarast med LLA eller den enkelte foredragshaldar.

Tusen takk for at du var med oss på vår første reindyrka digitalsamling. Vi byr sjølvsagt på fleire digitale inntrykk også på LLAs landsmøte i Haugesund frå fredag 24. mars 2017, og vi reknar med å lage ei ny Liten og digital-samling til høsten neste år. På gjensyn.

publikum1ok

roar-osmundsen-cartagena

lla-geir-hus-markedsstatus

sture-bergman-vk-media

hildegunn-soldal-aller-dagbladet

roger-aarli-grondalen-eub-instant-article

schibsted-anders-enger-programmatisk-og-appnexus

sandbo-aftenposten-netthandel

kalgraf-lexander-digitaljournalistikk

stale-melhus-leserbilder

anne-jacobsen-nce-media

presvizrt-mariusmonsen

 

hildegunn-soldal

Hildegunn Soldal, Aller og Dagbladet

roger-eub

Roger Aarli-Grøndalen, Eidsvoll Ullensaker Blad

marit-og-anne-jo

Anne Jo Lexander og Marit Kalgraf, Askøyværingen og VestNytt

stale-melhus

Ståle Melhus, Fanaposten

 

Meir om kurs- og kompetansetiltaka i LLA-familien:

Landslaget for lokalaviser har med ujamne mellomrom fagkurs for lokalavisene, av og til nær sentrale flyplassar, av og til ute i regionane og av og til ute i avisene. Kursa vår er som regel skreddersydde for lokalavisene sine behov – og mange av dei faglege samlingane våre er etter ønskje frå avisene sjølve. Har du tips eller forslag, sender du desse til Lene Østberg i LLA, tlf. 452 89 222, lene()lla.no.

 

Bruk også LLA-idébanken. Her legg vi ofte ut gode døme til inspirasjon for eiga avis.